Tijdens de Jufferdag in Schildwolde is afgelopen zaterdag de gerestaureerde Juffertoren officieel overgedragen aan een nieuwe stichting. Voorzitter van het restauratiefonds Emke Bos overhandigde de sleutel van de toren aan Jan Niezink, de coördinator van de nieuwe stichting in oprichting.

“Deze stichting is opgericht om zich te ontfermen over de toekomst van de Juffertoren, want als één van de twee overgebleven Juffertorens in de provincie is het van groot belang dat we dit unieke monument behouden voor ons nageslacht,” aldus Niezink. Afgelopen zaterdag vondt de tweedie Jufferdag plaats. Vorig jaar stond de dag nog volledig in het teken van het binnenhalen van voldoende geld voor de restauratie. Dit jaar werd er vooral terug gekeken op de voltooide restauratie. Samen met burgemeester Geert Jan ten Brink luidde Emke Bos de klok om de restauratieperiode af te sluiten. Daarna kwamen er diverse mensen aan het woord die een bijdrage hadden geleverd aan het opknappen van de toren. Zo weten we nu dat er 2400 kilo mortel in de voegen is gekomen, het uurwerk digitaal tikt en er in de koperen bol naast oude documenten ook een usb-stick zit met foto’s en informatie over de restauratie. De burgemeester en Emke Bos roemden de bijdragen die de ondernemers en inwoners van Schildwolde hebben geleverd:” Van het totale budget is ruim 10% opgebracht door spontane acties en donaties. We merkten dat de toren leeft onder de mensen in Schildwolde. Velen kwamen met mooie verhalen bij de donaties”, aldus Bos. Dat de toren belangrijk is voor het dorp bleek ook toen ‘Onder de Juffertoren’ van Herman Lambeck werd gedraaid. Het was even stil in de tent bij het besef dat hij de voltooiing van de restauratie van de toren helaas niet heeft mogen meemaken. De stichting in oprichting staat los van de N.H. kerk: “In de stichting zitten mensen van zowel de Hervormde kerk als de Gerefor – meerd Vrijgemaakte Kerk in Schildwolde. Daarnaast mensen die ook een bijdrage kunnen leveren aan de toekomst van de Juffertoren. Samen gaan we ons onder andere bezighouden met het vinden van fondsen voor het onderhoud” zo vertelt Niezink. “Tevens willen we een tentoonstelling inrichten over de toren en de restauratie. Dit zal in maart 2014 te zien zijn.”