Zondag 24 februari was een bijzondere zondag in de geschiedenis van de protestantse gemeenten in Slochteren en Kolham. Twee gemeenten, de Hervormde gemeente Kolham en de Protestantse gemeente Slochteren trekken vanaf deze dag samen op. De eredienst begon om 14.30 uur in de Dorpskerk in Kolham.

Eerst was er de ondertekening van de akte van samengaan en daarna was er de eredienst met dominee Simon Bijl en pastor Albert Weemstra. In de dienst werd ook gezamenlijk het Heilig Avondmaal gevierd. Na de dienst was er nog een informeel, gezellig samenzijn met koffie, thee, gebak en lekkere hapjes. Op de foto wordt de Akte van Samen Gaan ondertekend door de heren Terpstra en Evertse namens de Hervormde Gemeente Kolham.