Kerken in coronatijd: geen samenkomsten en niet op bezoek

Laatste nieuws

Met het uitgangspunt ’niet samenkomen en niet op bezoek’ tijdens de eerste lockdown in maart 2020 werden de kerken in hun kern geraakt. Hoe zijn de verschillende kerken in de voormalige gemeente Slochteren hier mee omgesprongen? Wat hebben ze wel, of juist niet gedaan? De kerken zijn gevraagd eens te reageren op deze vragen. In de week waarin kerken over de hele wereld stilstaan bij het gebed voor de eenheid van Christenen, willen de kerken, ieder afzonderlijk, het resultaat graag met u delen.

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Harkstede-Meerstad

”Wat we echt missen in deze tijd is het samenkomen op zondag en door de weeks en het samen zingen. De apostel Paulus schrijft in een brief aan mensen die hij niet kan opzoeken, dat ze ’weliswaar uit het oog zijn, maar niet uit het hart.’ Gelukkig kunnen we nu ook met elkaar betrokken zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. We beseffen sterker hoe hard we God nodig hebben. Veel activiteiten kunnen niet doorgaan of moeten op een andere manier. Mooi dat we daar de technische middelen voor hebben en de creativiteit.”

Sjoerd Heij – GKV Harkstede-Meerstad, tel. (06) 41451499

Protestantse Gemeente Scharmer-Harkstede

”Digitale diensten. Er was al eens over gesproken, maar het kwam er nooit van. De lockdown maakte dat de behoefte groot werd. En waar een wil is, is een weg. Stapje voor stapje leerden predikant en gemeente omgaan met YouTube. Er kwam een samenwerking van de grond met buurgemeenten. Daar­naast waren er virtuele ontmoetingen in een WhatsAppgroep, waar vele gemeenteleden in participeren. En natuurlijk was er de goede oude telefoon. In de zomermaanden konden mensen elkaar even weer echt ontmoeten op een koffieterras. En in het najaar waren er kleinschalige samenkomsten. Voor nu is het fijn dat er digitaal zo veel kan. Maar behelpen is het wel. Want de echte ontmoeting, met God en met de naaste, dat is toch waar het in de kerk om draait.”

Lambert van der Weide – PKN Scharmer-Harkstede, tel. (06) 51830297

Nieuw-Apostolische Kerk in Froombosch

”In onze kerk hebben we tweemaal in de week dienst: op zondagmorgen om 10.00 uur en op woensdagavond om 20.00 uur. Sinds het stoppen van de fysieke diensten kunnen we binnen de Nieuw-Apostolische Kerk de diensten digitaal volgen via de website www.nak-nl.live of op YouTube. Deze online diensten worden ge­houden op de gebruikelijke tijden en uitgezonden vanaf 4 wisselende locaties in het land: Leeuwarden, Tilburg, Leiden en Apeldoorn. Van juli tot december zijn er naast deze online diensten ook fysieke diensten geweest met een beperkt aantal bezoekers.

Om contact te houden zijn sinds maart inmiddels 27 nieuwsbrieven verspreid met actuele informatie over diensten en bijzonderheden binnen de gemeente. Daarnaast is er onderling wel contact via telefoon, social media en e-mail. Ieder apart thuis de diensten online volgen kan soms toch een gevoel van verbondenheid geven in de wetenschap dat vanuit het hele land naar dezelfde dienst wordt gekeken. Liever zouden we uiteraard weer als gemeenschap willen optrekken en fysiek bij elkaar zijn. We kunnen troost en hoop putten uit Psalm 27: ’We verlangen om te wonen in het huis van de Heer en hem te ontmoeten in zijn tempel’.”

Henk Smit – NAK Froombosch, tel. (06) 11830666

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Schildwolde

”In de Kandelaarkerk in Schildwolde werken we royaal mee aan het overheidsbeleid om het coronavirus onder controle te krijgen: er worden voor de kerk zo weinig mogelijk ontmoetingen en bewegingen georganiseerd. We missen heel erg de kerkdiensten, de ontmoetingen en de persoonlijke gesprekken. Dit geldt voor iedereen, ook al zijn de zorgen voor iedere groep anders: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Tegelijk maken we dankbaar en creatief gebruik van de mogelijkheden die er wel zijn om elkaar te steunen en de dienst aan God door te laten gaan. Velen dragen een steentje bij aan de wekelijkse online kerkdiensten. Veel kerkleden kijken naar elkaar om en steunen mensen binnen of buiten de kerk die getroffen worden door een coronabesmetting of door de coronamaatregelen.

Voor de kerk is het een zware tijd. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden. Voor de direct getroffenen is het leed echter veel meer voelbaar. We blijven bidden voor iedereen in onze omgeving en in onze wereld. We laten ons daarbij leiden door Gods liefde voor de wereld en ontlenen vertrouwen aan de toezegging van Jezus Christus dat Hij ons niet alleen laat. Er is verlossing, uiteindelijk ook van deze pandemie. In dat geloof proberen we kerk te zijn.”

Kees van Dusseldorp – GKV Schildwolde, tel. (0598) 433667

Protestantse Gemeente Slochteren en de Woldkerken

”Bepaalt het virus de gang van zaken en gooit het roet in het eten van de kerkelijke vieringen en andere bezigheden? Het antwoord is helaas ’ja’. We hebben ons moeten aanpassen en dat was lang niet altijd gemakkelijk. Hoe hebben de PG Slochteren en PG de Woldker­ken geprobeerd ’van de nood een deugd te maken?’

Van het begin af aan is ingezet op de doorgang van kerkelijke vieringen. Al vanaf 29 maart begonnen we met opgenomen diensten die via de websites van de kerken te volgen waren. Niet lang daarna konden we onze kerkdiensten via RegioNieuwsTV ook op tv aanbieden. En niet onbelangrijk: als kerken zochten we elkaar op en zo ontstond een samenwerkingsverband met de PKN-kerken van Scharmer-Harkstede en Siddeburen. Maandenlang trokken we samen op.

De kerkelijke activiteiten werden ’afgezegd’ en pas later weer opgepakt, waarbij de regelgeving vanuit de overheid maatgevend werden (1,5 meter meter afstand, desinfecteren, …). Ook werd de kerk van Hellum opengesteld voor mensen die graag even de stilte zochten en in Slochteren volgden in de zomermaanden 5 ’koffieterrassen’ (door slecht weer gingen er helaas twee op het laatste moment niet door). De aanwezigen vonden het fijn dat ze elkaar weer even zagen en spraken. Dat is ook wel het grootste gemis: het tekort aan sociaal contact. De kerk neemt hier voor veel mensen een belangrijke plaats in.

Het coronavirus heeft dus grote impact gehad en heeft die ook voor nu en de toekomst. In ieder geval wordt er van de nood een deugd gemaakt, want in beide gemeenten wordt nagedacht hoe de digitalisering een plaats kan krijgen in de kerken. Concreet betekent dit dat er stappen gezet zijn om deze digitalisering (opnemen en uitzenden van kerkdiensten) verder uit te denken en vorm te geven.”

Harry Eringa – PKN Slochteren en de Woldkerken, tel. (06) 15363002

Hervormde Gemeente Siddeburen

”Tijdens de coronaperiode wordt de kerk gerestaureerd. Dus ook al zouden we het willen, we kunnen niet in de kerk terecht. Vanaf april 2020 zijn de diensten digitaal via YouTube en RegioNieuwsTV. Daardoor ligt het aantal bezoekers van de dienst hoger dan voorheen in de reguliere dienst. Corona heeft ervoor gezorgd dat de gemeente snel digitaliseerde. Nieuwsbrieven werden digitaal, informatie ging meer via de kerkapp en website en ook de collecte in de digitale dienst werd digitaal. Hoewel veel activiteiten door corona stilstaan gaan vergaderingen wel door. Indien mogelijk ’normaal’ in een vergaderlocatie, indien niet mogelijk – zoals nu in de lockdown – dan ook digitaal. Hoewel we blij en dankbaar zijn dat door de digitalisering een heleboel dingen kunnen doorgaan, zullen we allemaal blij zijn als medio april de kerk klaar is en er dan uitzicht is op het weer samenkomen van de gemeente.”

Grieteke van Weerden – Hervormde Gemeente Siddeburen, tel. (06) 24462445

Protestantse Gemeente Siddeburen

”De Protestantse Gemeente Siddeburen heeft tijdens de eerste lockdown (voorjaar 2020) en daarna veel samengewerkt met de andere kerkelijke PKN-gemeenten in de regio door gezamenlijk online diensten via YouTube aan te bieden. Vanaf september hebben we – voor het eerst in het nieuwe Multifunctioneel Centrum Siddeburen – weer eigen gewone kerkdiensten gehouden, waarbij een beperkt aantal mensen echt fysiek aanwezig konden zijn.

Nadat half december door de regering, vanwege de aanhoudende be­smettingen, weer striktere maatregelen werden aangekondigd, zijn we overgegaan op geheel eigen online vieringen. Want we willen ook zelf als kerkelijke gemeente leren aan deze ongekende situatie. Belangrijke vraag daarbij: hoe kunnen we ook in de toekomst zo goed en efficiënt mogelijk onze kerkdiensten, waarbij iedereen natuurlijk fysiek welkom is, met beeld en geluid aan de mensen in de huiskamer aanbieden?

Naast de diensten proberen we de organisatie draaiende te houden en ook het onderlinge contact gaande te houden, maar alles met de nodige voorzichtigheid. We merken nu wel: we gaan elkaar steeds meer missen en zien uit naar een tijd waarin we onze ’normale’ samenkomsten en contacten weer kunnen oppakken. Toch zijn we deze periode goed doorgekomen; wat betreft de pandemie is het ergste ons tot nu toe bespaard gebleven.”

Geert Jan Weessies – PKN Siddeburen, tel. (0598) 795457

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30