Laatste nieuws

Kindcentrum Wagenborgen officieel in gebruik genomen

Het nieuwe kindcentrum in Wagenborgen is afgelopen maandag officieel in gebruik genomen. Het kindcentrum biedt onderdak aan basisschool De Kronkelaar en kinderopvang Kids2b uit Wagenborgen. Op de oude locatie aan de Hoofdweg werd de deur voor de laatste keer op slot gedraaid. Vervolgens liepen de leerlingen in colonne naar het nieuwe kindcentrum. Bij de nieuwe locatie werd de school geopend door de leerlingenraad.

Op donderdag 28 september 2017 werd de besluitvorming voor het nieuwe kindcentrum goedgekeurd door de gemeenteraad van de gemeente Delfzijl. In het tweede kwartaal van 2018 kwam de projectontwikkelaar met een definitief ontwerp van het nieuwe kindcentrum. De maanden die daarop volgden werden de plannen verder uitgewerkt, waarna in de zomer van 2019 de eerste palen de grond in gingen. Net iets meer dan een jaar later, werd op woensdag 7 oktober de school officieel opgeleverd door wethouder Jan Menninga van de gemeente Delfzijl en schooldirecteur Arjan van der Kooi.

Wethouder Jan Menninga: ”Wagenborgen heeft jarenlang uitgekeken naar nieuwe huisvesting van de scholen. Daar zijn we als gemeente in 2015 serieus mee aan de slag gegaan, samen met de onderwijsinstellingen Marenland, Noordkwartier en Kids2b. De fusie tussen De Blinke en De Waarborg tot basisschool De Kronkelaar maakten het alleen maar urgenter. In 2017 stelde de raad ruim 5 miljoen euro beschikbaar. Doel was de nieuwe school begin van het schooljaar in 2019 gereed te hebben. Dat is tot veler teleurstelling niet gelukt. Begrijpelijk, maar uitlegbaar: het bouwproces liep wat vertraging op door planologische procedures. Daarnaast kozen we er als gemeente voor om gelijktijdig een gedeelte van het Groot Bronswijk-terrein te gaan ontwikkelen. Zo konden we meer doen voor hetzelfde geld. Persoonlijk had ik graag de opening gedaan als kers op de taart voor 30 jaar gemeentebestuur Delfzijl. Door het bekende virus is er helaas een streep door de officiële opening gezet.”

Inrichting Groot Bronswijk-terrein

Het Groot Bronswijk-terrein is in essentie een mooi park met daarin een dierenweide, een begraafplaats en een waterpartij. Het kindcentrum Wagenborgen is onderdeel van een nieuwe inrichting van het Groot Bronswijk-terrein. Naast het kindcentrum gaat Woonstichting Groninger Huis op het terrein woningen bouwen en wordt er een huisartsenpost gerealiseerd. De gemeente wil alle plannen met elkaar afstemmen, zodat de nieuwbouw en de omgeving goed bij elkaar passen. Hierover is de gemeente in overleg met de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen en de dorpsbewoners.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30