Koninklijke Onderscheidingen toegekend, maar niet uitgereikt

Laatste nieuws

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vrijdag 24 april elf inwoners van Midden-Groningen gebeld en hen verteld dat zij een Koninklijke Onderscheiding hebben gekregen voor hun inzet voor de samenleving. Vanwege de coronamaatregelen kon de burgemeester de onderscheidingen dit jaar niet uitreiken bij Algemene Gelegenheid (lintjesregen).

Burgemeester Hoogendoorn heeft daarom de gedecoreerden gebeld om hen te melden dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen als Lid in de Orde van Oranje Nassau (acht personen), Ridder in de Orde van Oranje Nassau (twee personen) of als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (één persoon) te benoemen. Vanuit de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt gezocht naar een moment later dit jaar waarop alle uitreikingen zullen plaatsvinden. Wanneer dat zal zijn, is afhankelijk van het verloop van het coronavirus. Van de elf gedecoreerden in de gemeente zijn er acht woonachtig (of geweest) in het verspreidingsgebied van deze krant.

De heer J.W. (Jan Willem) van Timmeren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is 61 jaar en komt uit Kolham.

Van Timmeren was tot 2006 mede-eigenaar van Bouwbedrijf van Timmeren. Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn: vrijwilliger bij de langdurige en gefaseerde restauratie van de kerk en bijgebouw van de kerkgemeenschap in Slochteren; vanaf 1993 is hij bestuurslid van dorpshuis ’t Mainschoar en vanaf 1996 secretaris van EHBO-vereniging Kolham, waarvoor hij zich ook als EHBO’er bij evenementen inzet. Vanaf 2000 is Van Timmeren commissielid/organisator van evenementen voor Vereniging Dorpsbelangen, die o.a. driejaarlijks het schooldorpsfeest organiseert.

Mevrouw J.M. (Tiny) Davids-Uuldriks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 71 jaar en woont nu in Hoogezand, maar heeft haar verdiensten vooral verricht voor en in het dorp Harkstede.

Haar verdiensten zijn onder meer: – lid van de medezeggenschapsraad van Eben Haëzer, School met de Bijbel in Harkstede; – secretaris en webmaster van de Plattelandsvrouwen Harkstede-Scharmer, nu Vrouwen van Nu; – bestuurslid (secretaris) van de plaatselijke EHBO-vereniging; – mantelzorger/steunpilaar van een gezin waarvan de moeder in 1989 overleed; – commissielid van Stichting Dorpenfeest; medewerker/vrijwilliger bij MFC de Roemte; – organisator van de culturele commissie van Stichting Cultureel Slochteren; – medeoprichter en bestuurslid van de buurtvereniging Kerk tot Meuln in Harkstede; – voorzitter van FONK, Financiële Ondersteuning Nieuw Kerkgebouw; – coördinator opbaringen en uitvaarten protestantse gemeente Scharmer-Harkstede; – verkeersregelaar bij evenementen; koster bij de protestantse gemeente Scharmer-Harkstede; – secretaris van stichting Samen aan tafel, die maandelijks etentjes organiseert.

De heer H. (Henk) de Haan (63) uit Hellum is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De agrarisch ondernemer uit Hellum ontvangt een lintje voor zijn volgende verdiensten voor de samenleving: – vanaf 1981 tot heden is hij vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter (sinds 2010) van Scouting Fraeylema te Slochteren. Daarnaast is hij penningmeester voor het Noordelijk Pinksterkamp; – vanaf 1990 is De Haan voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Hellum. Hij zette zich o.a. in voor de realisatie van een fietspad en stelt zijn personeel en materieel kosteloos ter beschikking voor activiteiten in het dorp; vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij de Activiteiten Commissie Hellum. Daarnaast is De Haan voorzitter van de Stichting Haansvaart en vrijwilliger bij de werkgroep Helmster Ommetje. Hij realiseerde de wandelroute en draagt zorg voor het onderhoud.

De heer J. (Jakob) Roggema (72) uit Slochteren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Roggema ontvangt een onderscheiding voor zijn volgende verdiensten: – lid van de Christelijke Oranjevereniging. Sinds 2019 zet hij zich in door het mobiliseren van scholen en inwoners van Slochteren en Schildwolde om samen 75 jaar vrijheid te vieren; -Vanaf 1985 tot 2008 was Roggema actief voor de GPV. Hij was bestuurslid van GPV Slochteren, lid van de Generale Verbondsraad, campagneleider van de verkiezingscampagne Tweede Kamer en Provinciale Staten, Provinciaal Statenlid en fractiemedewerker van GPV Slochteren; – vrijwilliger bij de Kandelaarkerk in Schildwolde; – vrijwilliger bij de Dak- en Thuislozenopvang en bij Bij Bosshardt, Leger des Heils Noord; – vanaf 2012 is Roggema tevens vrijwilliger/gastheer bij het UMCG.

Mevrouw T.I.C. (Thallie) Huizinga-Roelofs is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 74 jaar en woont in Overschild.

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn: van 1983-1993 was ze voorzitter van de medezeggenschapsraad en lid van de ouderraad van OBS De Ent in Hellum; gedurende twaalf jaar was ze vrijwilliger bij de Culturele Commissie Slochteren en gedurende zes jaar vrijwilliger en secretaris van de Vereniging Vrienden van de Fraeylemaborg; de volgende activiteiten verricht mevrouw Huizinga nog steeds: – vrijwilliger bij de protestantse gemeente De Woldkerken; oprichter/voorzitter en vrijwilliger bij de Stichting Haansvaart in Hellum; – vrijwilliger bij de Golfclub Duurswold in Steendam; – vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelangen Hellum, sinds 2015 is ze voorzitter van de werkgroep Helmster Ommetje.

Mevrouw J. (Joke) Holtrust is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij is 65 jaar en komt uit Scharmer.

Burgemeester Hoogendoorn over haar benoeming: ”Mevrouw Holtrust heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan de rouw- en verliesbegeleiding van leerlingen van het Alfacollege St. Chr. ROC Noord- en Oost-Nederland als pastor van dat college. Ze heeft leerlingen en hun ouders ondersteund als zij die hulp nodig hadden. Ook heeft zij gezorgd voor de werving van fondsen om scholieren met onvoldoende financiële middelen toch mee te kunnen laten doen aan activiteiten.”

Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn: pleegouder bij de William Schikker Groep (ze heeft 13 jaar de volledige zorg over twee kinderen gehad) en als vrijwilliger bij Ilmarinen, een organisatie voor mensen met een beperking. Ze heeft daar bijgedragen aan de ontwikkeling van het programma, het beleid van de kinderopvang en heeft zich ingezet voor de invulling van de zorgplannen voor de bewoners.

De heer J. (Hans) Beeftink (72) uit Lageland is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Beeftink werkte tot zijn pensionering in 2012 als accountant en financieel adviseur bij KPMG Meijburg & Co te Groningen. Hij verricht(te) de volgende vrijwillige activiteiten: – van 1986 tot 2019 was hij als vrijwilliger en penningmeester van het Groninger Zendingsdeputaatschap actief voor het ontwikkelingswerk in de Indonesische provincie Papua door de Classis Groningen van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt; – vanaf 2002 is Beeftink vrijwilliger en penningmeester van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt ’De Bron’ te Harkstede-Meerstad; – daarnaast is hij al jaren vrijwilliger en penningmeester van het Deputaat Studentenpastoraat, dat zich inzet voor studenten in en om Groningen; – sinds 2018 is Beeftink penningmeester van de Protestants-Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Haren, waar hij tevens lid is van de jubileumcommissie en medeorganisator is van de activiteiten rondom het 25-jarig jubileum van de afdeling.

Mevrouw A.C.M. (Annelien) de Winter-Wijffels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze is 72 jaar en komt uit Noordbroek.

Mevrouw de Winter verrichtte onder meer de volgende vrijwillige activiteiten: – voorzitter van het parochiebestuur, lector, wijkcontactpersoon van de R.K.-kerk Sappemeer; – bestuurslid en voorzitter van Vrouwen van Nu, afdeling Noordbroek; – bestuurslid en voorzitter van KWF Kankerbestrijding, afdeling Noordbroek; – ze vervulde diverse functies bij Land- en Tuinbouw Organisatie LTO Noord en voorlopers; lid van de Provinciale Staten Groningen en CDA-woordvoerder op diverse terreinen; – lid van het algemeen bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s; – bestuurslid en scholingsconsulent van de provinciale afdeling van het CDA, waar ze CDA-politici opleidt. Verder was zij: lid van de Raad van Toezicht van de Christelijke Hogeschool Leeuwarden, lid van de Raad van Toezicht van het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten, lid van de Raad van Toezicht van Rabobank De Dollard, bestuurslid van de Stichting Duurzame Landbouw Oldambt Westerwolde en voorzitter van de Stichting Multi­functioneel Centrum Noordsuythoeve in Noordbroek. Van 2010-2014 was mevrouw De Winter wethouder in de voormalige gemeente Menterwolde.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30