Voor de laatste keer schoolvoetbaltoernooi in gemeente Slochteren

279

Wie worden op 12 en 19 april de laatste winnaars van het schoolvoetbal in de gemeente Slochteren? Op 12 april spelen 11- en 7-tallen van jongens/meisjes en op woensdag 19 april de 7-tallen meisjes. Ook nu weer wordt het toernooi op het sportpark in Harkstede gespeeld en wordt het door de VV Harkstede georganiseerd. Omdat op 1 januari 2018 de gemeente Slochteren opgaat in de gemeente Midden-Groningen wordt dus voor de laatste keer gespeeld om het kampioenschap van de gemeente Slochteren. Reden voor de organisatie om er een bijzonder voetbalfeest van te maken, zowel op woensdag 12 als op woensdag 19 april.

FC Groningen heeft aangeboden beide dagen aanwezig te zijn en leuke side-events te organiseren. Daarnaast stelt FC Groningen prijzen beschikbaar voor de winnaars. Ook levert FC Groningen in samenwerking met het Hanze Instituut voor Sportstudies studenten, die de toernooiorganisatie ondersteunen. FC Groningen werkt samen met 202 verenigingen binnen het Amateurconvenant. Veel verenigingen kampen tegenwoordig met aan afnemend ledenaantal. Door voetbal onder de aandacht te brengen op basisscholen wil FC Groningen clubs ondersteunen met ledenwerving. Ook in de voorbereiding heeft de FC zich laten zien met het geven van een clinic aan de OBS De Driespan, als prijs voor de school die zich het eerste voor het toernooi heeft aangemeld.

Historisch gezien heeft het schoolvoetbal in de gemeente Slochteren een traditie van ruim 40 jaar. Op initiatief van de VV Harkstede (bestuurslid O. van Timmeren) en de toenmalige OBS Harkstede (meester Blauw en meester Scholtens) is het schoolvoetbal begin jaren ’70 voor het eerst gespeeld. Eerst nog met slechts een paar scholen, vanaf midden 1970 gingen ook de andere scholen in de gemeente meedoen. Tijdens de eeuwwisseling heeft de VV Harkstede de organisatie volledig overgenomen. In 2004 verhuisde het schoolvoetbal mee naar het nieuwe sportpark in Harkstede aan de Hamweg. De laatste 5 jaar daalt het aantal deelnemende teams langzaam. Het eindpunt in 2017 zijn 16 teams, verdeeld over de speeldagen 12 en 19 april. Ook in 2018 zal er ongetwijfeld weer schoolvoetbal zijn. Maar de organisatie is nog niet door een vereniging in de nieuwe gemeente ’opgeëist’.