Het gesteggel over het pacht- en exploitatiecontract van het multifunctioneel centrum De Noordsuythoeve in Noordbroek kwam woensdag 15 februari tot een volgende climax. Beheerder Johan de Vries had alle stakeholders, huurders en dorpsgenoten uitgenodigd voor een informatieavond, waarbij hij de huidige stand van zaken toelichtte.

In De Noordsuythoeve zijn onder meer OBS Inspecteur Amerikaschool, een kinderopvang, fysiotherapie, peuterspeelzaal, meerdere sportverenigingen, een bibliotheek en het dorpshuis ondergebracht. Anderhalf jaar lang bakkeleiden het stichtingsbestuur en de gemeente al over de huurovereenkomst, toen de gemeente vorig jaar besloot om het beheer en de exploitatie van het gebouw dan maar voorlopig in eigen hand te houden. Het college van B&W van Menterwolde zei in de zomer van 2016 op zoek te gaan naar alternatieven voor beheer en exploitatie, waarbij de aandacht vooral ook uit moest gaan naar de beheerder van het multifunctioneel centrum, die wordt betaald door de gemeente en voor wie de situatie nu ook onzeker is. ”Ik ben een bedrijf gestart dat het MFC volledig zou gaan pachten en exploiteren. Maar de tijd begint te dringen. Op 1 april 2017 loopt mijn vijfde tijdelijke arbeidscontract af en dan moet het rond zijn. Anders kan het gebouw op slot en mag ik mij melden bij het UWV,” aldus De Vries. ”Met het ’eindvoorstel’ van de gemeente kunnen wij niets. Hierin wordt niets geregeld aangaande het beheer, en van de pacht kunnen wij niet rondkomen, laat staan dat de werkzaamheden met het huidige team kunnen worden uitgevoerd.” Volgens hem draait de kwestie enkel en alleen om geld. ”En als het om geld gaat blijkt een multifunctioneel centrum ineens niet meer zo belangrijk voor het dorp. Ik maak me grote zorgen. De werkbaarheid, de sfeer, de verantwoordelijkheid, maar vooral ook de veiligheid zijn in het geding.” Er kwamen zo’n honderdvijftig belangstellenden af op de emotionele oproep van De Vries, die ook burgemeester Rein Munniksma had uitgenodigd. ”Ondanks de grote onvrede liepen de gemoederen gelukkig niet hoog op. Hierdoor werd het een constructieve avond, waarbij iedereen zijn zegje kon doen. Burgemeester Munniksma heeft uiteindelijk toegezegd zich persoonlijk sterk te willen maken voor een passende oplossing. Daar moet ik me dan maar aan vastklampen.”