In 2017 bestond de coöperatieve landbouwvereniging ’De Vooruitgang’ 125 jaar. Zaterdag vindt in dorpshuis de Ruitenvelder de besloten viering plaats van het jubileum. Voorzitter Ruud Schipper kijkt terug op de rijke historie, maar blikt ook vooruit naar een onzekere toekomst.

Het ledenregister van ’De Vooruitgang’, dat stamt uit 1926, ligt op de keukentafel. ”Dit is niet het origineel. Waarom er destijds een nieuw register is aangemaakt, is niet duidelijk,” zegt Schipper, die in het dagelijks leven werkzaam is bij het Ministerie van Landbouw in Assen. Hij woont aan de Hoofdweg in Froombosch, waar zijn broer Eisso akkerbouwer is. ”Moet je kijken hoeveel leden er toen waren. Destijds waren nagenoeg alle dorpsbewoners werkzaam in de landbouw.

” De vereniging werd volgens Schipper in 1892 opgericht als belangenvereniging voor landbouwers. ”Bovendien werd er gezamenlijk materialen ingekocht, zoals touw en likstenen voor de koeien. Daarom is het ook een coöperatieve vereniging.” ’De Vooruitgang’ was vervolgens weer aangesloten bij een koepelorganisatie, waarin afgevaardigden van de diverse landbouwverenigingen zitting hadden. ”Niet alleen boeren konden lid worden van onze vereniging, zolang je maar aan de sector gelieerd was, mocht je je aanmelden. Dus er zat ook wel eens een bakker of smid bij. Je was echter niet zomaar lid; er bestond een heuse ballotagecommissie.”

In het recente verleden organiseerde ’De Vooruitgang’ ieder jaar een bedrijvendag voor de lagere scholen. Ook werden er pompoenen- en zonnebloemwedstrijden uitgezet. In de zomer ging het gezelschap vaak met elkaar op reis. Schipper haalt nu de plakboeken erbij die hij voor de gelegenheid van oud-voorzitter Jan van Beek heeft geleend. ”Dan hadden we een hele bus vol. We zijn wel eens naar het Binnenhof geweest. Of in 1990, toen we over het IJsselmeer naar het Zuiderzee Museum in Medemblik voeren. De deining was die dag enorm, waardoor menigeen zeeziek werd. Zelfs de stevigste boeren waren stil,” lacht hij. De landbouwvereniging was ook altijd heel betrokken bij het Schooldorpsfeest. ”We hadden altijd wel één of twee versierde wagens tijdens de optocht.”

Ook anno 2018 organiseert de vereniging nog regelmatig gezamenlijke activiteiten. ”We vergaderen vijf keer per jaar en nodigen dan een spreker uit in dorpshuis De Ruitenvelder. De onderwerpen zijn telkens compleet verschillend. De ene keer gaat het over het agrarisch natuurbeheer, de volgende keer over ongediertebestrijding.” De collectieve inkoop voor de leden is vervallen.

”’De Vooruitgang’ telt nog maar 25 leden, maar we zijn wel een hele hechte groep. Dat zie je ook aan ons bestuur; na oud-voorzitters Heringa (25 jaar) en Van Beek (25 jaar) ben ik pas de derde voorzitter in de afgelopen 62 jaar.” De sociale functie is volgens hem de belangrijkste reden van het voortbestaan van de vereniging. ”Dan heb ik het er niet alleen over dat we elkaar in een gemoedelijke sfeer, los van de dagelijkse hectiek ontmoeten, maar ook omdat we elkaar stimuleren dingen goed te doen, of bijvoorbeeld zaken voorkomen die slecht zijn voor het milieu en aanzien van de landbouw in onze omgeving. We zijn tenslotte onderdeel van de leefgemeenschap.”

Over de toekomst van ’De Vooruitgang’ is Schipper zorgelijk. ”Het ledenbestand vergrijst. Er zijn best nog wel jongelieden met een machine, maar die worden niet meer lid. Een tendens die we overigens niet alleen zien bij landbouwverenigingen.” Het bestuur bekijkt het per jaar en in ieder geval tot na het jubileum. Want eerst gaan de leden een feestje vieren. Met de ’levende jukebox Djoeke en Wietske’ gaat zaterdag ongetwijfeld het dak eraf.