Leefbaarheidssubsidie voor restauratie Haansvaart

0
231

Wethouder Anja Woortman vertelde vorige week dinsdag aan dorpsvereniging Hellum het goede nieuws dat de dorpsvereniging vanuit de leefbaarheidssubsidies voor gemeenten in het aardbevingsgebied, 125.000 euro ontvangt vanuit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is bestemd voor het herstel en behoud van de kademuur Haansvaart, met daarbij de realisatie van een verblijfsplek voor het dorp Hellum en een wandelroute langs de Haansvaart.

Het dorp heeft dit leefbaarheidsproject zelf aangedragen. Samen met dorpswethouder Jaap Borg werd in dorpshuis Tonegido een symbolische cheque uitgereikt aan het bestuur van dorpsvereniging Hellum. Die ochtend nam het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen dit besluit. Deze leefbaarheidssubsidie is eind 2018 ondergebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op het Nationaal Programma Groningen.

In zowel juni als oktober 2019 is er een volgende ronde voor gemeenten in het aardbevingsgebied om samen met inwoners, bedrijven en organisaties projecten in te sturen bij de provincie Groningen voor het Nationaal Programma Groningen. “Ik ben blij dat hiermee de historische kademuur behouden kan blijven, dit is zeer waardevol erfgoed. De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en wandelroute dragen zeker bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding van het dorp met het prachtige Schildmeergebied”, aldus wethouder Woortman.