De heer G.C. Bos uit Wagenborgen is vrijdagmorgen 24 april in ”Ons Centrum” in Wagenborgen door burgemeester Emme Groot van de gemeente Delfzijl benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bos heeft zich vanaf 1966 verdienstelijk gemaakt als leider van jeugdclubs, lid van de zendingscommissie en ouderling van de Gereformeerde kerk in Wagenborgen. Verder was hij bestuurslid van het CDA, afdeling Termunten en bestuurslid van de ANBO. Daarnaast was hij medeoprichter en vrijwilliger van de rommelmarktorganisatie en organisator van hobby- en boekenbeurzen van de Stichting Ons Centrum. Ook organiseerde de heer Bos een internationale markt in Duitsland. De heer Bos ondersteunde, in samenwerking met de thuiszorgorganisatie, jarenlang een bij hem in de buurt wonende bejaarde man.