Namens de Rabobank Stad en Midden Groningen en de gemeente Slochteren werden op dinsdag 18 november de prijzen uitgereikt voor het Lokale Compliment, een waardering voor de vrijwilligers in de gemeente Sloch­te­ren. De uitreiking vond plaats in Restaurant de Boerderij in Slochteren met een feestelijke avond voor de genomineerden die voorafgaand aan de prijsuitreiking een mooi programma kregen aangeboden met muzikaal entertainment door de Full Minties. Naast de verkiezing voor het Lokale Compliment en Vrij­williger van het jaar werd dit jaar voor het eerst ook de verkiezing Jonge Vrijwilliger van het jaar gehouden.

Lokale complimenten

De aanmoedigingsprijs, groot 250 euro, werd toegekend aan de Stich­ting Helmster Klokkeluiders in Hellum. De jury is onder de indruk van het niet-aflatend enthousiasme en de tomeloze inzet van de leden van deze stichting, die samen met Dorpsbelangen Hellum er voor zorgt, dat de leefbaarheid van het dorp Hellum behouden blijft en waar nodig verbeterd wordt.

De derde prijs (500 euro) werd gewonnen door de EHBO-afdeling Schildwolde-Hellum. Het jury-rapport over de toekenning: ”EHBO-ers doen gewoon hun werk, vrijwilligerswerk weliswaar, werk, waar ze meestal niet voor betaald worden, in hun vrije tijd ook nog eens. Dat alleen al dwingt respect en waardering af! Eveneens op vrijwillige basis geven ze EHBO-lessen op scholen in onze gemeente, zodat kinderen vroegtijdig kennis van en ervaring met het verlenen van eerste hulp bij ongevallen kunnen op­doen, van schaafwond tot reani­matie.”

Muziekvereniging ”Concordia” uit Siddeburen mocht de tweede prijs, een cheque van 750 euro, in ontvangst nemen. ”Concordia” is al jaren een begrip in Siddeburen en verre omstreken. Optredens tijdens Avondvierdaagsen, kerkdiensten, Koninginnedagen en Koningsda­gen, Sinterklaasin­tochten en andere lokale en internationale festiviteiten bevestigen de populariteit van deze vereniging. Daarnaast verzorgen leden van ”Con­cordia” lessen Algemene Muzikale Vor­ming voor kinderen van 6-7 jaar, waarvoor iedere keer weer veel belangstelling is. In 2015 bestaat ”Concordia” 70 jaar. Dat is voor de jury mede een reden om deze kleurrijke, enthousiaste groep van jeugdige en oudere leden in de schijnwerpers te zetten.

De winnaar van de eerste prijs van het Lokale Compliment 2014 van de gemeente Slochteren werd dus de Activiteitencommissie van de Fraeylemaborg. Dit werd gehonereerd met een geldprijs van 1.250 euro. Het jury-rapport: ”Zeg je Slochteren: zeg je de Fraeylema­borg en… gas! Dat laatste is tanende, ligt gevoeliger. Die eerste is eeuwenoud, maar springlevend. Dat komt mede door de creativiteit en tomeloze inzet van de Fraeylema Activiteiten Commis­sie, die o.a. met het organiseren van een jaarlijkse Kunstmarkt en het Openluchtspel nog meer cachet geeft aan het bezit van zo’n mooie borg in zo’n prachtige omgeving! Lovende recensies, veel bezoe­kers vanuit de gemeente en daarbuiten, waardering alom, reclame in optima forma en… kunst en cultuur laagdrempelig en zeer toegankelijk voor het gro­te publiek makend: ziedaar wat deze commissie bewerkstelligt. Het dit jaar opgevoerde openluchtspel heette ”De Debutant”: dat geldt niet voor de Activiteiten­commissie, want die bestaat inmiddels al 35 jaar, maar is nog lang niet uitgeraasd qua energie en ideeën.” Daar heeft de jury buitengewoon veel waardering voor en vandaar ook de verkiezing tot winnaar van het Lokale Compliment 2014.

Vrijwilliger van het jaar 2014

De jury heeft tot Vrijwilliger van de gemeente Slochteren 2014 benoemd de heer Aaldrik Evenhuis uit Harkstede. De jury is unaniem van oordeel, dat de heer Evenhuis deze prijs meer dan verdient vanwege zijn grote, niet-aflatende inzet en betrokkenheid bij het lokale gebeuren in Harkstede en omstreken, zonder zich daarbij expliciet te profileren, in gewoon Nederlands: zonder op de voorgrond te willen treden! Dat ge­beurt echter vanzelf! Immers, zijn aanwezigheid alleen al straalt rust en gezag uit. Al 25 jaar vrijwilliger in diverse functies bij de voetbalvereniging Harkstede, actief in het organiseren van dorpsfeesten en schoolvoetbaltoernooien in de gemeente Slochteren, ’s winters op natuurijs, als dat er ligt, optredend als voorzitter van de kortebaan-wedstrijden bij ”De IJzeren Klap”: zie daar een imposante reeks activiteiten van een bescheiden mens, die zijn verantwoordelijkheid neemt, zulks ten dienste van de lokale bevolking! De jury vindt het dan ook terecht de heer Evenhuis te belonen voor zijn inzet voor de lokale samenleving.

Jonge vrijwilliger van het jaar 2014

Tot Jonge Vrijwilliger van de gemeente Slochteren 2014 werd door jury Jeffrey Wolthof uit Kolham gekozen. 14 jaar pas, de jongste onder de 6 genomineerden en dan als eerste Jonge Vrijwilliger van de gemeente Slochteren benoemd wor­den. Dan moet er wel sprake zijn van een heel bijzondere jongeman. Heeft hij dan al zoveel vrijwilligerswerk gedaan, dat hij daardoor opgevallen is? De jury vond van wel. Jeffrey is een jongen die vrijwel elke dag op het voetbalveld van de v.v. Froombosch is en daar jeugdteams en kabouters traint, als grensrechter en scheidsrechter optreedt o.a. bij dames- en meisjesteams, de velden en gebouwen mee onderhoudt, kantinediensten draait en zelf ook nog tijd heeft om te voetballen. Kortom een jonge kanjer, waar Froombosch en waar zijn omgeving nog veel plezier aan kan beleven: een kanjer om te koesteren en een voorbeeld voor velen! De jury is trots op deze jonge kerel en vindt het dan ook terecht, dat Jeffrey deze prijs toekomt.