Over een half jaar gaat onze gemeente op in de nieuwe heringedeelde gemeente Midden-Groningen. Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse raadsverkiezingen nodig, de zogenaamde herindelingsverkiezingen. Op woensdag 22 november is het zover. Dan kiezen de inwoners van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde de eerste gemeenteraad van hun nieuwe gemeente. De gemeenteraad van Midden-Groningen telt straks 33 zetels. Politieke partijen die mee willen dingen naar deze raadszetels moeten zich uiterlijk 28 augustus kandidaatstellen door middel van een officiële registratie bij het centrale stembureau. Hoeveel partijen er uiteindelijk gaan deelnemen blijft dus nog even ongewis.

Omdat de verkiezingen van 22 november herindelingsverkiezingen zijn, kan de nieuwe gemeente niet meeliften op de landelijke mediacampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen; die vinden namelijk plaats op 21 maart 2018. De nieuwe gemeente start derhalve eigenhandig een campagne om de kiezers te informeren over de verkiezingen en ze te verleiden om te gaan stemmen. De aftrap van deze voorlichtingscampagne vindt direct na de zomervakantie plaats. Er is een werkgroep in het leven geroepen die diverse opkomst-bevorderende activiteiten heeft bedacht. Zo gaan de burgemeesters ’on tour’ in hun eigen gemeente en verschijnt er een verkiezingskrant. Met het opstellen van een Kieskompas wil de stuurgroep Midden-Groningen de inwoners van de nieuwe gemeente een helpende hand bieden bij het maken van hun stemkeuze. Aan de vooravond van de verkiezingen (20 november) wordt er bovendien een heus debat georganiseerd waaraan de lijsttrekkers van alle partijen deelnemen.

Stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten kunnen hun stem op de verkiezingsdag tussen 07.30 uur en 21.00 uur uitbrengen in één van de 33 stembureaus. Nog in dezelfde avond – of het begin van de nacht – wordt de voorlopige uitslag verwacht. De uitslagen worden zowel gepubliceerd op de website van Midden-Groningen als op die van de gemeente Slochteren. De nieuwe raad van Midden-Groningen komt op 2 januari 2018 voor het eerst bijeen. Tijdens deze openbare raadsvergadering in het gemeentehuis van Slochteren worden de gekozen raadsleden, de waarnemend burgemeester en de griffier beëdigd. Wanneer er al een college is gevormd, worden tijdens deze historische bijeenkomst ook de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd.