Er komt voorlopig geen zonnepark ten noorden van Sappemeer-Noord. De rechtbank in Groningen vernietigde afgelopen vrijdag de vergunning voor de bouw van het grootste zonnepark van Nederland. Eind vorig jaar had de gemeente Hoogezand-Sappemeer zonne-energie-leverancier PowerField nog een omgevingsvergunning verleend die de bouw mogelijk maakt. Een groep omwonenden, onder aanvoering van juridisch adviseur Nette Kruzenga, ging hiertegen in beroep. Volgens hen is het landelijk gebied in Sappemeer-Noord ongeschikt voor een mega-zonnepark.

De rechtbank vindt nu dat de gemeente de vergunning niet had mogen verlenen, omdat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer er geen uitspraak over heeft gedaan. De rechtbank vindt daarnaast dat de gemeente bij het verlenen van de vergunning rekening had moeten houden met de gaswinning, omdat deze ook al een belasting vormt voor het gebied. Het 1.170.000 vierkante meter open grondgebied waar de zonnecollectoren zouden worden geplaatst grenst vrijwel direct aan de gemeentegrens van Slochteren en de dorpsgrens van Froombosch. Kruzenga is ervan overtuigd dat het daar niet bij blijft. ”Ze zullen niet bij de gemeentegrens ophouden. Eenmaal geplaatst, zal het hele open gebied tot aan Slochteren worden volgebouwd.” Met de herindeling per 1 januari 2018 zal die gemeentegrens bovendien verdwijnen. Kruzenga is zeer verheugd over de uitspraak en dan met name over de toewijzing van het zogenaamde ’egalité-beginsel’, waarin staat dat de publieke lasten eerlijk moeten worden verdeeld. ”Dat is een zeer belangrijke uitspraak voor alle gaswin-gemeenten.” PowerField-directeur Symen Jellema ziet echter in het uitstel geen afstel. Hij verwacht dat de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer alsnog een verklaring van geen bedenkingen zal afgeven. Kruzenga zegt op haar beurt alle vervolgprocedures te zullen aanvechten.