Dinsdag 17 september werd voor mevrouw Verweij plotseling een feestelijke dag. Tijdens de repetitie van gemengd koor Amicitia werd ze verrast door een bezoek van haar kinderen en een tweetal afgevaardigden van de Bond van Koren Groningen. Zoals gebruikelijk repeteerde Amicitia in recreatieruimte ‘Ons Klokhuis’ in De Appelhof in Harkstede.

Mevrouw Van der Molen en penningmeester de heer Van Woerkom mochten haar namens de Bond van Koren Groningen feliciteren met haar 60-jarig lidmaatschap van diverse koren. 60 jaar geleden begon mevrouw Verweij in een meisjes kinderkoor, sindsdien is ze deze hobby altijd blijven uitoefenen.

De verraste jubilaris werd eerst door haar eigen echtgenoot, met wie ze samen zingt in het gemengde koor, toegesproken voordat de bestuursleden haar mochten onderscheiden met een draagspeld, een oorkonde en uiteraard een bloemetje. Na deze plechtigheden bracht het koor nog een tweetal liederen ten gehore en werd er afgesloten met koffie en gebak.