Vorige week vrijdag kon de vlag uit bij Stichting Multifunctioneel Centrum Schildwolde. De zes ton, die nodig is om een nieuw dorpshuis van de grond te krijgen, is binnen. De laatste 60.000 euro komt uit het Leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen. Het bestuur van Stichting MFC Schildwolde gaat voortvarend te werk: ”We hopen nog voor de bouwvak het nieuwe dorpshuis te kunnen opleveren,” aldus voorzitter Harm Jan Haan.

Het nieuwe MFC voldoet straks aan de eisen van de moderne tijd. Haan: ”We gaan helemaal van het gas af. Het streven is om volledig energieneutraal te opereren. De NAM heeft bovendien geld toegezegd om het pand aardbevingsbestendig te maken.” Het houtskeletgebouw, opgebouwd rondom een stalen frame, voorziet straks in een grote vergaderruimte annex evenementenzaal, compleet met keuken en bar. Zo’n 25 verenigingen en organisaties hebben een intentieverklaring getekend als gebruiker van het pand.

”Er is hier straks bijna iedere avond wel iets te doen,” zegt Haan enthousiast. ”Als we in de zomer onze feesttent voor de openslaande deuren plaatsen hebben we plek voor 300 bezoekers.” Maar niet alleen verenigingen hebben interesse in de accommodatie. ”In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben we met de gemeente gesproken over een inloopspreekuur van het sociale team. Het moet echt een huis van het dorp worden.”

Dat de saamhorigheid in Schildwolde groot is, werd al bewezen na de brand in het voormalige pand van de jeugdsoos en bij de opbouw en inrichting van het noodgebouw. ”In slechte tijden leer je je vrienden kennen. Heel veel dorpsbewoners hebben toen hun beste beentje voor gezet. Daarom is de exploitatie voor het nieuwe gebouw ook al rond,” zegt penningmeester Johannes Bennenga. ’t Kon Amper zal het dorpshuis pachten van de Stichting MFC Schildwolde, die toezichthouder wordt.

Net als nu het geval is, zullen vrijwilligers zorgdragen voor de uitbating. Ook voor de bouw hebben zich spontaan vele Schildwoldenaren aangemeld om te helpen bij het sjouwen van stenen en het opruimen van de rommel. ”Zoals het dorp betrokken is bij het MFC, proberen wij als stichting andersom ook zoveel mogelijk bedrijven uit de omgeving in te schakelen bij de bouw,” stelt bestuurslid Jakob Kuper. ”Zo kunnen wij weer een steentje bijdragen aan de economie van onze streek.

” De bestuursleden zijn eveneens verheugd over de hulp en expertise die ze van de instanties hebben gekregen. Kuper: ”De gemeente, de provincie en óók de NAM hebben aan alle kanten meegewerkt. Een bemiddelingskantoor heeft ons bovendien terzijde gestaan bij het aanschrijven van fondsen.” Nu al het geld is toegezegd kan de aannemer de laatste hand leggen aan de bouwschetsen. Bennenga: ”Zeer binnenkort wordt de vergunning aangevraagd.” De bestuursleden verwachten dat de eerste schop al in het voorjaar van 2019 de grond in gaat. ”Het zou geweldig zijn als we nog rondom de bouwvak ons openingsfeest kunnen vieren.”

Naast de subsidie voor MFC Schildwolde investeert de provincie met de leefbaarheidssubsidie ruim twee miljoen euro in veertien projecten. Het geld gaat niet alleen naar dorpshuizen, maar ook naar de woningmarkt, zorgvoorzieningen en de leefbaarheid in dorpscentra.

De gemeente Midden-Groningen krijgt bijvoorbeeld 30.000 euro voor het opstellen van een businesscase voor een nieuwe vorm van wonen en zorg in Slochteren. Het voormalige verzorgingstehuis ’t Olderloug zal gesloopt moeten worden, waarvoor een kleinschalig woonzorgcomplex moet terugkeren. Voor de herontwikkeling van het terrein van Groot Bronswijk in Wagenborgen met groen en recreatieve voorzieningen voor het dorp is 190.000 euro beschikbaar.