Voorpagina Slochteren Monumentenfietstocht voor leerlingen basisschool kon wel doorgaan

Monumentenfietstocht voor leerlingen basisschool kon wel doorgaan

Gelukkig kon dinsdag 8 en woensdag 9 september wel de monumentenfietstocht voor de hoogste groepen van het basisonderwijs in de voormalige gemeente Slochteren worden gehouden. Helaas konden niet alle scholen meedoen in verband met de coronamaatregelen. De tocht werd dit jaar gehouden in het dorp Slochteren. De leerlingen keken in de Slochter kerk, de Fraeylemaborg, de Baggerputten en het Stenenmuseum.

In de toren bij de Slochter kerk hangt een grote luidklok. Enige jaren geleden moest de klok helemaal worden gerestaureerd en uit de toren worden gehaald. Dat was moeilijk, de deuren waren te smal. Wat nu? Aan de leerlingen werd gevraagd of ze enig idee hadden hoe de klok er toch uit kwam. Ineens zagen ze het. Een stukje van de muur is er uit gehaald en later weer keurig gerestaureerd. Toch was het nog te zien in het metselwerk. Natuurlijk was er in en rondom de kerk veel meer te zien. Eén van de leerlingen speelde een stukje op het orgel, zodat iedereen duidelijk kon horen wat er ge­beurt wanneer je de registers meer of minder opentrekt.

In de Fraeylemaborg werden de portretten bewonderd van o.m. Henric Piccardt en Anna Elisabeth Rengers. Ook de prachtig gedekte tafel met het indrukwekkende servies had veel belangstelling.

Bij de Baggerputten hoorden de leerlingen dat daar vroeger turf werd gestoken. Dat turf vroeger werd gebruikt om de mensen lekker warm te houden, was voor de leerlingen wel heel vreemd. Elk kind kreeg een gekleurde steen, met de bedoeling zoveel mogelijk materiaal te verzamelen met dezelfde kleur als de steen. Gezamenlijk werd daar een mooi kunstwerk van gemaakt. De leerlingen keken zo met heel andere ogen naar de natuur.

In het Stenenmuseum werd verteld over de stenen die tijdens de IJstijden naar Nederland zijn gekomen. Boer Hartenhof vond stenen op zijn land en wilde er toen veel meer over weten. Dat is hem gelukt, hij wist heel veel. Na zijn overlijden is er op de plaats van zijn boerderij een prachtig museum gemaakt.

De monumentenfietstocht werd georganiseerd door de Stichting Cultureel Slochteren. De stichting bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze fijne dagen.

Laatste nieuws

Overdracht kerk en verenigingsgebouw in Kolham naar SOGK

Op vrijdag 20 november jl. was het zover. Na een periode van voorbereiden droeg de Protestantse Gemeente...

Harkstede in rep en roer in Sinterklaastijd

Het mysterie van de gestolen chocoladeletters van Sinterklaas heeft Harkstede een week lang in de ban gehouden....

’Boombommetjes’ uitgedeeld in Voedselpark Slochteren

De afgelopen twee jaar legden ‘The Pollinators’ bij Amsterdam en Rotterdam in festivalsetting samen met de bezoekers...

Misschien vindt u dit ook wel leukGERELATEERD
Aanbevolen voor u