Tijdens het jubileumconcert van de 70-jarige Muziekvereniging ”Concordia” in sporthal ”De Springbok” in Siddeburen afgelopen zaterdag kreeg het bestuur van de muziekvereniging de Erepenning van de gemeente Slochteren uitgereikt door burgemeester Geert-Jan ten Brink. Voor de toekenning van de Erepenning aan ”Concordia” had het college van burgemeester en wethouders de volgende motivatie: ”Concordia is een prachtige vereniging die niet meer weg te denken is uit de Slochter samenleving. Optredens tijdens avondvierdaagsen, kerkdiensten, Koninginnedagen en Koningsdagen, Sinterklaasintochten en andere lokale en internationale (met name in Duitsland) festiviteiten, bevestigen de populariteit van deze vereniging. Daarnaast verzorgen leden van Concordia lessen Algemene Muzikale Vorming voor kinderen van 6-7 jaar.