De nachtvlinderestafette op 9 juli bij Na tuurkampeerterrein Wilde mans heerd was een groot succes. Vijftig mensen kwamen op het evenement af. De estafette wordt door het hele land door de Harense bioloog Kees Boele georganiseerd. Tijdens een boeiende inleiding vertelde hij enthousiast over het leven van de nachtvlinders. Bij de Wildemansheerd kwamen die nacht in totaal 63 soorten vlinders langs vliegen. Tot half twee werden er prachtige vlinders gespot, van hele kleine van 4 millimeter, tot de allergrootste van ons land met een spanwijdte van ruim 10 centimeter.