Nationaal Programma Groningen ondersteunt groot aantal nieuwe programma’s en projecten

Laatste nieuws

Het dagelijks bestuur van Nationaal Programma Groningen heeft vorige week de lokale programma’s van een aantal gemeenten goedgekeurd. Ook krijgen verschillende projecten in de provincie een bijdrage, waaronder twaalf projecten in de gemeente Midden-Groningen. Voor de nu goedgekeurde programma’s en projecten is in totaal bijna 38 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voor het lokale programma van de gemeente Midden-Groningen gaf het bestuur van NPG in december 2020 al groen licht. Uit dat programma zijn nu de eerste twaalf projecten goedgekeurd. In totaal is hiervoor bijna 13,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. De gemeente Midden-Groningen investeert met het lokale programma in mensen, met name ook jeugd, gebieden en plekken die dit het hardste nodig hebben. De goedgekeurde projecten dragen hieraan bij. Van de twaalf projecten zijn er vier gericht op jongeren. Van ondersteuning bij het oplossen van schulden tot het opzetten van cultuurprojecten voor en door jongeren.

De projecten waarvoor de gemeente Midden-Groningen een bijdrage ontvangt zijn onder meer:

* Project Midden-Groningen op de kaart, waarbij meerdere partijen samenwerken aan de verbetering van de toeristische infrastructuur. Nieuwe fiets-, wandel-, ruiter- en vaarroutes nodigen uit om in Midden-Groningen erfgoed, cultuur en natuur te ontdekken. Parallel wordt gewerkt aan nieuwe arrangementen, excursies en evenementen. Zo krijgt de toeristische en recreatieve sector van Midden-Groningen een boost. Bijdrage: 155.000,- euro.

* Project ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting. Dit project is gericht op de mechanismen die een rol spelen bij de overdracht van armoede van generatie op generatie. De ervaringsdeskundige gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of Kredietbank Midden-Groningen als tandem aan de slag om anders te kijken en te doen. Bijdrage: 764.990,- euro.

* Het project Jongeren met Toekomst krijgt een bijdrage van 1.858.464,- euro. Jongeren van 18 tot 27 jaar krijgen ondersteuning bij het oplossen van schulden en bij het grip krijgen op hun financiën. De gemeente Midden-Groningen legt met scholing en/of werk een basis voor een stabiele financiële situatie en een betere toekomst.

* Project Jongerenwerk +. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (2019) is gemiddeld 15% van de jongeren kwetsbaar. Voor hen is het lastig om een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt en in de samenleving te bemachtigen. Doel van dit project is om kwetsbare jongeren op te laten groeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. De gemeente doet dit door het jongerenwerk voor jongeren van 12 tot 17 jaar substantieel te versterken. Bijdrage: 2.500.000,- euro.

* Project JIM-aanpak. JIM staat voor ’Jouw Ingebrachte Mentor’. Natuurlijke mentoren zijn familieleden, buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van tegenslagen. Met dit traject traint de gemeente de casemanagers jeugd van de sociale teams, casemanagers onderwijs en een aantal jongerenwerkers in de JIM-aanpak. Bijdrage: 263.028,- euro.

* Ruim 2.200.000 euro is beschikbaar voor het project De IJsberg. Project IJsberg is er voor 5.000 huishoudens in de gemeente Midden-Groningen die zeker 25 miljoen euro aan schulden hebben. Dit zijn huishoudens met problematische schulden, die voor een groot deel niet bekend zijn bij de hulpverlening.

* Voor het project aanpak verpauperde panden is 2.000.000,- euro beschikbaar. Verspreid over de gemeente staan panden en woningen waar sprake is van zorgelijk onderhoud of verpaupering, zogenaamde ’rotte kiezen’. Het oplossen van deze ’rotte kiezen’ vraagt om een brede aanpak: van ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering en verduurzaming, handhaving bij gevaarlijke en ongewenste situaties tot inschakelen maatschappelijke partners en het bieden van vervangende huisvesting.

* Met het project bevordering van sociale veerkracht (bijdrage 700.000,- euro) wil de gemeente Midden-Groningen de sociale veerkracht in de lokale samenleving vergroten, zodat minder professionele zorg en ondersteuning nodig is.

* Voor het project jongeren pitchen voor hun cultuurprojecten is 250.000,- euro beschikbaar. Veel jongeren vinden dat er in hun eigen omgeving te weinig te beleven valt en trekken naar de stad Groningen voor hun plezier en cultuurbeleving. Met dit project wil de gemeente het leefklimaat van jongeren verbeteren door hen de kans te bieden om zelf cultuurprojecten op te zetten voor en door jongeren.

* Voor het project Hulpteam Overschild is 360.000,- euro beschikbaar. In de Structuurvisie Overschild 2018-2028 is vastgelegd hoe het dorp er over 10 jaar eruit moet zien. Hierin is ook aandacht gegeven aan werkgelegenheid en de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en is in samenwerking met BWRI het project Hulpteam Overschild opgenomen. Dit project heeft als doel om jaarlijks tenminste een groep van 20 werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden en te scholen richting arbeidsmarkt.

Nationaal Programma Groningen werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger. Voor een periode van 10 jaar is 1,15 miljard euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor het versterken van de leefbaarheid en economie in de provincie Groningen. Het Rijk heeft dit bedrag beschikbaar gesteld als tegemoetkoming voor de aardbevingsproblematiek.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30