Zaterdag presenteerde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op het gemeentehuis te Slochteren de geactualiseerde versie van het ’Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2016-2020’. Er was veel belangstelling voor de informatiebijeenkomst, die in goede banen werd geleid door burgemeester Geert-Jan ten Brink. Tijdens de presentatie kwamen onder meer de vervolgaanpak van het inspecteren en versterken van woningen, het verbeteren van de schadeafhandeling, de positie van de NCG en de stand van zaken van verschillende regelingen voor bewoners in het aardbevingsgebied aan de orde. Na een toelichting op de plannen werd Alders onderworpen aan een spervuur van vragen vanuit het publiek. Aansluitend was er een informatiemarkt waar medewerkers van de NCG de resterende vragen van de bezoekers beantwoordden.