Nieuw fietspad van Tjuchem naar Meedhuizen

Laatste nieuws

De verenigingen Dorpsbelangen van Tjuchem en Meedhuizen hebben de laatste jaren de contacten aangehaald. Er wordt daarbij gesproken over diverse onderwerpen, waaronder recreatie en toerisme. Gezamen – lijk is het idee opgevat om een fietsroute van Tjuchem naar Meedhuizen te realiseren in het verlengde van de fietsroute naar het Schildmeer.

Tussen Tjuchem en het Schildmeer ligt al een groot aantal jaren een fietsverbinding. Van deze verbinding wordt veel gebruik gemaakt en de route is opgenomen in het fietsknooppunten-netwerk. Helaas stopt de verbinding nabij de dorpskern van Tjuchem. Het doortrekken van de route is een gedeelde wens van de dorpen. De beide verenigingen hebben het idee uitgewerkt tot een plan. Het idee is om aan het einde van de Hoofdweg in Tjuchem (bij het gemaal) een fietspad aan te leggen langs het Afwateringskanaal, een brug aan te leggen over de Munnikesloot en dan over de dijk en langs de zuidkant van het bosje aan te sluiten op de Essenlaan in Meedhuizen. Vervolgens zijn de betrokken partijen benaderd: de beide gemeenten, het waterschap en Staats – bosbeheer. Ze hebben allen aangegeven in principe positief te staan tegenover het idee. De komende maanden wordt het plan uitgewerkt door de beide dorpen in samenwerking met deze partijen. Daarbij staat voorop dat het fietspad een recreatieve functie krijgt. De gemeente Delfzijl staat positief tegenover deze plannen en wil deze meenemen in het actieplan Wijken en Dorpen (de uitwerking van het IIP). De gemeente Delfzijl geeft hiermee aan dat ze samen met de dorpen en de gemeente Slochteren het plan verder wil uitwerken. Ook de gemeente Sloch – teren ondersteunt het verder uitwerken van de plannen. Pas in een later stadium (als de kosten duidelijk zijn) zullen de beide gemeenten de financiële kant van het plan beoordelen. Afgelopen vrijdag 5 juli 2013 gaven de wethouders van Slochteren en Delfzijl de start om het gezamenlijk plan onder de aandacht te brengen.

Latest Posts

Aanbevolen