Afgelopen donderdag vond de eerste informatieavond plaats omtrent een mogelijke doorstart van ’t Olderloug. Op de bijeenkomst in het gemeentehuis kwamen zo’n 90 geïnteresseerden af en daarmee was de raadszaal ’uitverkocht’.

Aan het woord kwamen onder meer Geert Bartelds namens Woon­zorg Nederland, wethouder Jan Jakob Boersma namens de gemeente Slochteren en Fransien Haagsma. Zij heeft voor een schoolopdracht Interventies in de Wijk in kaart gebracht. Aansluitend gingen de aanwezigen in groepjes uiteen om in kleiner verband door te spreken over wensen, mogelijkheden en zorgen voor een mogelijke doorstart van ’t Olderloug. Hierna werden de belangrijkste zaken teruggekoppeld en mocht de Stichting ’Zonder Zorgen Wonen’ haar plannen uiteenzetten.

De Stichting (in oprichting) ’Zonder Zorgen Wonen’ is een initiatief van Henk Gernaat uit Froom­bosch en Henry Kamp uit Winschoten. Zij hebben al vergevorderde plannen hoe een doorstart van ’t Olderloug eruit zo kunnen zien en willen dit graag kenbaar maken aan de mensen die afgelopen donderdag niet aanwezig waren.

Gernaat hierover: ”De Stichting ’Zonder Zorgen Wonen’ denkt dat ’t Olderloug ingericht kan worden met appartementen die gehuurd kunnen worden. Als zorg nodig is kan dit zelf ’ingekocht worden’. Daarnaast leent ’t Olderloug zich prima voor zorgkamers, tijdelijke zorg na een operatie of herstel tijdens een periode van afnemende gezondheid. De bedoeling is om ’t Olderloug op te knappen naar de eisen van deze tijd, een aantal appartementen te vergroten, zodat je ook als echtpaar voldoende ruimte hebt. Samen met een aantal gemeenschappelijke ruimtes moet dit zeker mogelijk zijn. Dit kan echter alleen als er een gezonde financiële onderbouwing is. Het revitaliseren van ’t Olderloug moet duurzaam en toekomstbestendig zijn. Wonen is een eerste levensbehoefte en dat kan alleen met een professionele organisatie, die prima ondersteund kan worden door vrijwilligers, zodat het toch voor iedereen betaalbaar is. Ook kun je denken aan een Pool van ’op weg naar werk’, mensen die weer arbeidsritme op moeten doen en zo weer toewerken naar een betaalde baan. Als Stichting ’Zonder Zorgen Wonen’ kunnen wij alle facilitaire zaken voor onze rekening nemen. Voor het uitvoeren van de zorg, zeg maar de ’handjes aan het bed’ wordt samengewerkt met zorgaanbieders.”

Ook heeft de stichting een nieuwe naam in gedachten: ’t Nijeloug.

Hoewel de plannen van de stichting positief zijn ontvangen door zowel Woonzorg Nederland als door de wethouder, is er nog niets beslist, en wil Woonzorg graag zoveel mogelijk ideeën opdoen, en marktpartijen te interesseren om deel te nemen aan het project om te komen tot invulling van ’t Older­loug. De komende tijd gaat Woonzorg alles uitwerken en bespreken. Iedereen kan een terugkoppeling van de avond ontvangen en deze zal ook op de website van de stichting worden geplaatst.

In de afgelopen weken is in samenwerking met ’t Bokkeblad een website, www.zonderzorgenwonen.nl, vervaardigd, die sinds vorige week donderdag online is. Via deze website wordt u op de hoogte gehouden van de plannen en ontwikkelingen van de stichting. Via deze site kunt u zich alvast aanmelden als vrijwilliger en een adhesiebetuiging invullen als u de doorstart van ’t Olderloug een warm hart toedraagt. Dit uiteraard zonder enige verplichting. De stichting presenteert zich de komende weken op zaterdag 8 april op het dorpsplein in Slochteren van 10.00-14.00 uur en op de donderdagen 6 en 13 april van 14.00 tot 17.00 uur bij de weekmarkt in de Slochterhaven. Daar kunt u informatie over de plannen krijgen en neemt de stichting graag uw eventuele ideeën in ontvangst, maar kunt u ook uw zorgen delen.