Nieuwe subsidieregeling gestart voor dorps- en buurthuizen

Laatste nieuws

De provincie Groningen stelt per direct een nieuwe subsidieregeling van 200.000,- euro vanuit het Coronafonds open voor dorps- en buurthuizen. Vanuit de regeling Bewonersinitiatieven Nationaal Programma Groningen, is een restantbedrag van 50.000,- euro beschikbaar. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 200.000,- euro, waardoor in totaal tweeënhalve ton beschikbaar is.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken over de subsidieregeling: ”Dorps- en buurthuizen behoren tot de organisaties die onder druk staan door de coronacrisis. Tegelijkertijd spelen zij een belangrijke rol bij het opvangen van de maatschappelijke gevolgen van deze crisis in de samenleving.

Met een bijdrage uit het Coronafonds kunnen dorps- en buurthuizen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen en helpen we ze een handje in deze lastige periode.”

Subsidieregeling

Het beschikbare bedrag van 250.000,- euro is in een laagdrempelige subsidieregeling gegoten. Voor elk dorps- of buurthuis is het maximum subsidiebedrag vastgesteld op 1.250,- euro. En er kan eenmaal een aanvraag worden gedaan. De subsidie kan worden gebruikt voor kosten die zijn gemaakt in het kader van de anderhalvemetermaatregelen en voor activiteiten (coronaproof) die de gevolgen van de coronacrisis beperken dan wel dragelijker maken voor inwoners.

Het bestuur van een dorps- of buurthuis kan via een eenvoudig digitaal aanvraagformulier een aanvraag indienen bij de provincie Groningen. De regeling is inmiddels geopend en sluit op 1 augustus 2021.

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het Coronafonds – in totaal 11,5 miljoen euro – gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30