Tijdens een onaangekondigd onderzoek naar inbraakgevoelige situaties in Kolham zijn vorige week woensdagavond 25 onveilige situaties gesignaleerd. Deze betroffen onder meer openstaande ramen en deuren van huizen en schuren en onafgesloten voertuigen. Gemeente en politie konden dan ook maar één conclusie trekken: er kan nog veel verbeterd worden aan de inbraakpreventie in het dorp.

Het was alweer een jaar of drie geleden dat er in de gemeente Slochteren een ’witte voetjesactie’ werd gehouden, waarbij gemeente, politie, woningcorporaties, inwoners, sociale teams en buurtpreventie samen de wijk ingaan op zoek naar inbraakgevoelige situaties. Het doel van de ’witte voetjesactie’ is om mensen bewust te maken van het risico op inbraak of insluiping wanneer ramen en deuren niet goed zijn afgesloten, en het ter plaatse actief informeren van inwoners over de maatregelen die ze zelf kunnen treffen om dit te voorkomen.

Bij woningen waar bijvoorbeeld een raam open stond of een deur niet goed was afgesloten terwijl er niemand thuis was, werd deze informatie in de brievenbus gestopt. Daarbij werd de bewoner door middel van een ’wit voetje’ geattendeerd op de inbraakgevoelige situatie. Het voetje is een papieren schoenafdruk met daarop de tekst: ”Dit had de afdruk van een inbreker kunnen zijn’. In het kader van inbraakpreventie is door de gemeente Midden-Groningen en de politie Ommelanden Midden een plan van aanpak geschreven, waar ook de ’witte voetjesactie’ deel van uitmaakt.

De actie vond plaats op de dag dat de ambtelijke organisaties van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde officieel waren overgedragen naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen, en werd eveneens uitgevoerd in Zuidbroek en in Hoogezand-Zuiderpark. Hier werden respectievelijk 17 en 28 ’witte voetjes’ uitgedeeld.

In Kolham werden er in totaal 25 ’witte voetjes’ geplaatst voor openstaande deuren van huizen en schuren, niet afgesloten voertuigen en openstaande ramen. Hoe­wel aan de voorzijde van de woningen in de meeste gevallen alles goed tot zeer goed in orde was op het gebied van verlichting en goed hang- en sluitwerk, bleek dat aan de achterzijde van veel poorten en schuurtjes niet het geval te zijn.

De samengestelde teams van gemeente, politie en burgers trof veel openstaande deuren aan, waardoor dieven, zonder dat de bewoners het zouden merken, heel eenvoudig fietsen, scooters of andere goederen hadden kunnen wegnemen. Daar waar er iemand thuis was heeft er direct een gesprek plaatsgevonden. De bewoners reageerden over het algemeen zeer positief op de actie.

Het viel de inspectieteams verder op dat er in veel auto’s kostbare spullen als navigatiesystemen en telefoons in het zicht lagen. Bij één woning werd een fiets aangetroffen die niet was afgesloten. Aan de fietssleutel zat een sleutel van de voordeur van de woning. Op de buitenlamp naast een andere voordeur werd ook een huissleutel gevonden. ”Een klassieke verstopplek,” aldus de wijkagent.

”Hier was niemand thuis. Na het openen van de voordeur bleken kostbare zaken als laptops en mobiele telefoons gewoon op tafel te liggen.” Tevens werd er een auto aangetroffen met draaiende motor, maar zonder bestuurder. Deze verscheen pas na enkele minuten. Hij had zijn passagier naar huis gebracht en was binnen nog even blijven praten.