De twee basisscholen in Slochteren gaan verhuizen naar een nieuw te bouwen onderkomen naast de Duurswoldhal. Zoveel werd duidelijk na een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van OBS De Kinderboom en CBS De Wegwijzer. De scholen gaan niet fuseren. GBS De Wiekslag en OBS De Meent in Schildwolde blijven op hun bestaande locatie.

Na de basisscholen in Kolham en Froombosch, en die in Siddeburen, waren afgelopen woensdag de ouders van de leerlingen uit Slochteren aan de beurt om zich door onderwijswethouder Anja Woortman te laten informeren over de gemeentelijke plannen ten aanzien van de schoolgebouwen. In het kader van het versterkingsprogramma voor scholen zijn hiervoor gelden vrijgekomen van de NAM. In het geval van De Kinderboom en De Wegwijzer heeft het aardbevingsbestendig maken echter niet de voorkeur van het college en de schoolbesturen. ”Hier kiezen we liever voor nieuwbouw met twee scholen-onder-één-dak,” zei Woortman. ”Naast het geld van de NAM is er vanuit het Rijk eveneens budget beschikbaar gesteld voor het scholenprogramma in de negen aardbevingsgemeenten,” legde Woortman uit. De gemeente Slochteren zal zelf ook over de brug moeten komen om de plannen te kunnen realiseren. Om welk bedrag dit gaat kon de wethouder nog niet zeggen, maar ze gaat ervan uit dat dit geen belemmering zal opleveren. De Meent en De Wiekslag gaan niet mee naar het nieuwe complex. Vanuit de medezeggenschapsraden is hier voor te veel weerstand. Deze schoolgebouwen krijgen een opknapbeurt.

Net als tijdens de eerdere informatieavonden legde Woortman uit hoe het gemeentebestuur tot haar keuze is gekomen, en welke vier scenario’s er zijn onderzocht. Zij kwam tot de conclusie dat de huidige schoolgebouwen ongeschikt zijn voor uitbreiding. Er kwamen volgens Woortman twee andere locaties in aanmerking: het gemeentehuis, indien dat na de her- indeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde per 1 januari 2018 vrij komt, en een nieuw te bouwen pand op de huidige vrachtwagenparkeerplaats naast de Duurswoldhal. Woortman: ”Verbouw van het gemeentehuis wordt te duur. We kiezen daarom voor een nieuw schoolgebouw nabij de sportfaciliteiten.” Eerder waren al plannen om alle vier scholen in Slochteren en Schildwolde onder te brengen in een zogenaamde ’brede school’ naast de sporthal. Die konden vanwege financiële tekorten uiteindelijk geen doorgang vinden.

Anders dan bij de ouders uit Froombosch en Kolham, waarbij ook nog een fusie speelt, was de locatiekeuze hier nauwelijks onderwerp van discussie. Beide ’kampen’ leken tevreden met de centraal gelegen twee-onder-één-dak- school, waarbij de scholen onafhankelijk opereren, maar centrale ruimtes delen. Met de NAM is afgesproken dat het gebouw er vóór 2021 moet staan. ”Het wordt een toekomstbestendig integraal kindcentrum voorzien van alle moderne voorzieningen,” zei Woortman trots. ”Dat betekent dat ook de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang mee gaan. Ik ga vol vertrouwen naar de gemeenteraad.” De besluitvorming volgt op donderdag 10 november. Op de vraag of de gemeenteraad van de nieuwe gemeente MiddenGroningen later nog roet in het eten kan gooien, reageerde Woortman gedecideerd: ”Er is bij de fusiegemeenten draagkracht voor onze plannen. Die school komt er gewoon.”