Laatste nieuws

OBS Meedhuizen sluit al deze zomer definitief haar deuren

De kogel is door de kerk: OBS Meedhuizen wordt aan het einde van dit schooljaar opgeheven. Met slechts negen overgebleven leerlingen zou de kwaliteit van het onderwijs in het geding komen, concludeerden de Medezeggenschapsraad (MR), de resterende ouders en Stichting Open­baar Onderwijs Marenland. Hiermee komt een einde aan 170 jaar onderwijs in Meedhuizen.

De eerste berichtgeving over onderwijs in Meedhuizen dateert al uit 1850. In die tijd moest een onderwijzer een examen van bekwaamheid afleggen bij een schoolhoudersgilde, voordat hij les mocht geven. Heel dikwijls ging het om gepensioneerde officieren die de veertig tot zeventig kinderen ook discipline bijbrachten. De eerste onderwijzers werden tevens aangesteld als koster en voorzanger van de kerk.

Toch bereikte het onderwijs in het wierdedorp in de tweede helft van de 19e eeuw geen hoog peil. Er was namelijk nog geen leerplicht en veel kinderen moesten op het land werken tijdens de hooitijd en graanoogst.

Het huidige schoolgebouw aan de Hoofdstraat werd in 1937 in ge­bruik genomen als Openbare Lagere School. In 1985 werd het pand grondig verbouwd en verhuisde peuterspeelzaal Dikkertje Dap naar dezelfde locatie. Dat was de start van het basisonderwijs in Meedhuizen. Tijdens de verbouwing werden de lessen gegeven vanuit meerdere noodlocaties in het dorp.

Vijf jaar later werd de school getroffen door een uitslaande brand. Het gebouw werd niet geheel verwoest, maar nu kregen de kinderen tijdelijk les in de gymzaal. ”Dat is tekenend voor de veerkracht en zelfredzaamheid van de Midhoesters,” weet MR-woordvoerder Siert van der Laan, die zelf als kind op deze school zat. ”Men is hier altijd bereid de schouders eronder te zetten.”

Na de milleniumwisseling werden vele kleine dorpsscholen in de regio opgeheven. Volgens het programmaplan van de gemeente Delfzijl had OBS Meedhuizen in 2017 moeten opgaan in het nieuwe kindcentrum van Wagenborgen, maar door een motie van de PvdA kregen Dorpsbelangen en de directie van Marenland nog de gelegenheid om de school in stand te houden.

Van der Laan: ”Dat lukte aanvankelijk, maar het aantal leerlingen zakte daarna toch gestaag.” De oorzaken kent hij ook: ”Het is een gevolg van de veranderende maatschappij: plattelandsdorpen vergrijsden, jonge ouders werken tegenwoordig allebei, en zo zijn er nog tal van redenen waardoor mensen kiezen voor onderwijs in moderne kindcentra met continuroosters en buitenschoolse opvang. Die vind je nu eenmaal in de kerndorpen.”

Toen bleek dat schoolgebouwen in het aardbevingsgebied medio 2021 moeten voldoen aan de nieuwe zwaardere veiligheidsnormen van de NAM is het schoolbestuur en de MR opnieuw in gesprek gegaan. ”De school zou een grondige renovatie moeten ondergaan om aan alle eisen van de NAM te kunnen voldoen,” aldus Van der Laan. ”Na lang beraad konden we niet anders dan de conclusie trekken dat het beter zou zijn dat de school in de zomer van 2021 dicht zou gaan.

Uitgangspunt voor het schooljaar 2020/2021 was negentien leerlingen, maar doordat enkele ouders ervoor kozen om hun kinderen al eerder naar een andere school over te plaatsen, bleven er nog slechts negen leerlingen over, waardoor meer ouders zich afvroegen of hun kind daarbij gebaat was. Tenslotte hebben ook de ouders van de laatste kinderen besloten om elders naar school te gaan. De gesprekken hierover zijn overigens al in januari 2020 gestart; één en ander heeft dus niets met de coronacrisis te maken.”

De sluiting van OBS Meedhuizen doet hem pijn. ”Mijn eigen kinderen krijgen hier nu onderwijs. Net als veel andere oud-leerlingen heb ik mooie herinneringen aan de school. Dat merkte je ook wel tijdens de reünie die we in 2012 organiseerden. Daar kwamen ontzettend veel mensen op af. De school is altijd heel belangrijk geweest voor het dorp. Iedereen gaat dat op haar of zijn manier missen.” De MR-woordvoerder is echter ook reëel. ”Het kan gewoon niet meer. Het geringe leerlingenaantal is hier al heel lang een probleem.” Van der Laan vindt dan ook dat het dorp met opgeheven hoofd afscheid kan nemen van haar school, die beroemde leerlingen kende zanger als Olaf Vos, YouTuber Kalvijn (Kelvin Boerma) en wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong. ”Het is zoals het is. Er valt niemand iets te verwijten.”

De helft van de leerlingen van OBS Meedhuizen verhuist vanaf volgend jaar naar Siddeburen en de andere helft heeft gekozen voor een school in respectievelijk Wagenborgen, Appingedam of Delfzijl. Er vallen geen ontslagen: alle leerkrachten hebben een nieuwe werkplek gekregen binnen de onderwijsstichting Marenland. ”Natuurlijk wordt er wel een traantje gelaten, maar we gaan, zo goed en zo kwaad als de anderhalvemeter-samenleving het toelaat, er een mooi afscheidsfeest van maken.” Oud-leerlingen, oud-medewerkers en andere belangstellenden zijn op zaterdag 27 juni tussen 11.00 en 14.00 uur welkom om samen herinneringen op te halen en de school nog één keer te bekijken.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30