Basisschool OBS Ruitenvelder in Froombosch sluit volgende week definitief de deuren en daarmee komt er een einde aan 125 jaar onderwijs in Froombosch. Per 1 augustus aanstaande fuseert de school met OBS De Kinderboom in Slochteren. De fusieschool zal samen met CBS De Wegwijzer uit Slochteren onderdak krijgen in het nieuwe kindcentrum aan de Slochterveldweg, waar momenteel druk aan gebouwd wordt. Naar verwachting zullen de scholen begin 2020 hun intrek kunnen nemen in het kindcentrum.

Voor de beide basisscholen in Froombosch en Slochteren zijn er volgende week nog een aantal activiteiten.

Op dinsdag 9 juli tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen de dorpsbewoners van Froombosch voor de laatste keer een kijkje nemen in de school. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de mensen een fototentoonstelling bekijken en herinneringen ophalen.

Op woensdag 10 juli krijgen de leerlingen een leuk programma in het Kunstkot te Veendam aangeboden door twee leerkrachten die met pensioen gaan. Na afloop is er een informeel samenzijn voor de kinderen, ouders en genodigden. Om 15.00 uur zal de schooldeur op ludieke wijze voor de laatste keer op slot gedraaid worden.

In Slochteren hebben de kinderen van OBS De Kinderboom op dinsdag 9 juli een leuk programma bij Ecomotion in Kolham. Op woensdag 10 juli verzorgt groep 8 zoals gebruikelijk een programma voor de andere groepen. Om 12.00 uur is hier het ’drankje op het bankje’ en dan zullen de naamborden van De Kinderboom worden afgeschroefd.

Op donderdag 11 en vrijdag 12 juli zijn de kinderen van beide scholen al vrij. De beide teams kunnen dan alle spullen verder inpakken, zodat er in de vakantie verhuisd kan worden.

Op het schoolplein bij De Kinderboom in Slochteren zijn inmiddels twee noodlokalen geplaatst, zodat na de zomervakantie de groepen goed kunnen starten.