Officiële status voor dorpscoöperatie Het Lint Verbindt!

Aanbevolen

Strooiveld aangelegd op begraafplaats in Schildwolde

Sinds kort is er een speciaal strooiveld aangelegd bij de begraafplaats achter de Hervormde Kerk in Schildwolde....

Nieuwe omgevingsvergunning voor zonnepark in Wagenborgen

Medio oktober 2019 is geconstateerd dat het zonnepark op het Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen gebouwd werd in...

Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen nam afscheid van 3 werkgroepleden

Afgelopen donderdagavond hebben Heleen Lok, Anja Hartlief en Marjan Bosman (v.l.n.r. op de foto) na respectievelijk 17,...

Na enkele maanden van voorbereiding kan de dorpscoöperatie Het Lint Verbindt! nu echt van start. De officiële oprichtingsakte van de stichting wordt eerdaags getekend bij het Notariaat Slochteren. In deze krant is al meerdere keren berichtgeving gedaan van de in oprichting zijnde dorpscoöperatie Het Lint Verbindt! in Slochteren.

Ook hebben de initiatiefnemers informatiebijeenkomsten georganiseerd om met belangstellenden van gedachten te wisselen en zijn ze met diverse zorgpartijen in gesprek geweest om te kijken in welke zorgbehoefte de dorpscoöperatie in de dorpen Slochteren, Schildwolde en Froom­bosch kan voorzien.

Het Lint Verbindt! heeft als doelstelling om informele zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners van de drie genoemde dorpen met als doel dat iedere inwoner zo lang mogelijk in eigen dorp en huis kan blijven wonen, ook als er een zorgvraag is.

Om een goede start van de dorpscoöperatie mogelijk te maken is in maart een vacature opengesteld voor een kwartiermaker. Hiervoor heeft het bestuur inmiddels Henk Gernaat uit Froombosch aangesteld voor 1 dag per week voor een periode van 42 weken. Deze aanstelling is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Groningen.

Gernaat heeft onder meer als taak om te inventariseren wat de behoeften van de dorpsbewoners  en de professionele zorgpartijen zijn, alsmede het aanbod van informele partijen en vrijwilligers. Om vervolgens de behoeften en het aanbod met elkaar te verbinden de samenwerking tussen formele en informele zorgpartijen met elkaar af te stemmen.

Een droom van het bestuur is om een 24-uurs zorg te realiseren in het Lint. Ze zien dit vooralsnog los van het huidige Olderloug. In eerste instantie zet het bestuur in op informele zorg en noaberschap. Dus ondersteuning bij de mensen thuis, zodat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en wil zij de informele zorg optuigen. Hierbij valt te denken aan veiligheid, vervoer en elkaar ontmoeten. Voorts zet het bestuur in op het bouwen aan een netwerk en wil zij verbindingen leggen.

Hiervoor is en wordt onder andere overlegd met de verenigingen van dorpsbelangen, Vrouwen van Nu, woningstichtingen, de gemeente, het sociaal team, huisartsen, thuiszorg en Woonzorg Nederland.

Bij de dorpscoöperatie hebben zich al een aantal aspirant vrijwiligers gemeld. Het bestuur zou graag nog een aantal extra vrijwilligers verwelkomen.

Tevens is het mogelijk om lid te worden van de dorpscoöperatie.

Inwoners die vrijwilliger of lid willen worden of meer informatie willen hebben kunnen zich melden bij het bestuur via [email protected]

Het ligt in de bedoeling om voor de zomervakantie nog een bijeenkomst in één van de dorpen of misschien wel in alle drie de dorpen te organiseren. De dorpscoöperatie wil dan ook antwoord kunnen geven op vragen wat men te bieden heeft.

Laatste Nieuws

Strooiveld aangelegd op begraafplaats in Schildwolde

Sinds kort is er een speciaal strooiveld aangelegd bij de begraafplaats achter de Hervormde Kerk in Schildwolde....

Nieuwe omgevingsvergunning voor zonnepark in Wagenborgen

Medio oktober 2019 is geconstateerd dat het zonnepark op het Groot Bronswijkterrein in Wagenborgen gebouwd werd in afwijking van de afgegeven omgevingsvergunning....

Stichting Hulp Tsjernobyl Kinderen nam afscheid van 3 werkgroepleden

Afgelopen donderdagavond hebben Heleen Lok, Anja Hartlief en Marjan Bosman (v.l.n.r. op de foto) na respectievelijk 17, 3 en 10 jaar afscheid...

Inloopavond voor toekomstige gebruikers MFC Houtstek

Het bestuur van MFC Houtstek organiseert op donderdag 13 februari 2020 een in­loopavond in ’t Olderloug. Deze avond is bedoeld voor iedereen die gebruik...

Landbouwvereniging nam afscheid van Piet Heikens

Na een periode van ruim 44 jaar (1967-1988 en 1997-2020) is de heer Piet Heikens afgelopen donderdag afgetreden als bestuurslid van Landbouwvereniging...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X