Deze week wordt er op basisschool ’De Kronkelaar’ uit Wagenborgen de ’Op voeten en fietsen naar school-actie’ gehouden. Herkent u het probleem? Zo tussen 08.00 en 08.15 uur en als de kinderen ’s middags uit school komen: een onoverzichtelijke mengeling van voetgangers, fietsers en auto’s. Doordat er ouders zijn die hun (kind)eren met de auto brengen en halen, wordt het er in de omgeving van de school niet verkeersveiliger op. Dit kan voor andere ouders weer een reden zijn om de kinderen ook met de auto te brengen en te halen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat.

Verkeersouders Alex Bathoorn en Silvia Kaslander willen het belang van fietsend of lopend brengen en halen nog eens onder de aandacht brengen. Juist om alle kinderen elke dag weer veilig thuis te laten komen. Een andere reden is de ontwikkeling van kinderen. De sociale ontwikkeling krijgt een boost met zelf doen. Lopend of fietsend leren kinderen hun omgeving kennen en om te gaan met verschillende situaties, die zich onderweg voordoen. Ook kunnen zij eerder zelfstandig naar vriendjes, sport of speeltuin. Kinderen die vaak in de auto zitten en weinig zelfstandig buiten zijn, hebben bovendien een slechtere conditie en vertonen een achterstand in de ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en van de grove en fijne motoriek. Allemaal redenen waarom de verkeersouders er voor gekozen hebben om deze week mee te doen aan de Veilig Verkeer Nederland actie ’Op voeten en fietsen naar school’. De kinderen van groep 1 t/m groep 8 kunnen gedurende 5 dagen stickers sparen voor elke dag dat zij lopend of fietsend naar school komen. Na afloop van de actie worden alle stickerkaarten verzameld. Er worden wisselbekers (van karton) uitgereikt aan de groep met de meeste stickers. Er is een beker voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Tussendoor krijgen de leerlingen ook de kans om extra stickers te verdienen, zoals afgelopen maandag het geval was. Deze schooldag werd gestart met een fietsversierdag. Alle fietsen werden op het fietsplein netjes uitgestald en nadat een jury de fietsen had beoordeeld werden er stickers uitgedeeld.