Laatste nieuws

Overdracht kerk en verenigingsgebouw in Kolham naar SOGK

Op vrijdag 20 november jl. was het zover. Na een periode van voorbereiden droeg de Protestantse Gemeente Slochteren haar kerkgebouw en verenigingsgebouw ”De Rank” in Kolham over aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De bijeenkomst vond plaats in de kerk en werd, vanwege de regels in verband met het coronavirus, bijgewoond door een beperkt aantal personen.

De heer G. Stellingwerf, die namens de Protestantse Gemeente de bijeenkomst opende, noemde in zijn welkomstwoord dat deze monumentale kerk een goede plek krijgt binnen de zorg van SOGK: ”Een zorg die de kerkelijke gemeente mogelijk op termijn niet meer kan leveren. Deze kerk wordt nu weer teruggegeven aan het dorp Kolham, waar hij altijd van geweest is.”

Jetse Terpstra ging in op de geschiedenis van de kerk, het dorp Kolham en haar mensen. ”De eerste kerk heeft hier al in 1200 gestaan en is een paar keer opnieuw gebouwd. De huidige kerk is van 1687. Ook in de laatste jaren is er nog veel gebeurd met de restauratie en vond ook de bouw van ”De Rank” naast de kerk plaats. Alles is gedaan met veel inzet van vrijwilligers uit Kolham.” Terpstra noemde ook nog de oude kleuren welke in de kerk gebruikt zijn en het herstel van de lambrisering, die op professionele wijze door de heer Evertse aangebracht is.

Voor het passeren van de overdrachtsakte was notaris mr. J. Hunderman aanwezig, die een verkorte versie van de akte voorlas, waarna het tekenen door de heren Stellingwerf en Helmantel namens het College van Kerkrentmeesters en de heren De Bruijne en Kool namens de stichting plaatsvond. Aansluitend sprak de heer De Bruine enkele woorden over de  mooie kerk en ”De Rank”. De Protestantse Gemeente huurt de kerk en ”De Rank” weer terug van de SOGK. Daartoe werd een huurcontract ondertekend door de directeur van SOGK, mevrouw Wageman en door de vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters, de heer Stellingwerf en mevrouw Tamminga.

Het officiële gedeelte werd afgesloten door de heer De Bruijne, waarbij hij verschillende mensen in het zonnetje zette, vergezeld van een bos bloemen. Speciale aandacht was er voor mevrouw Woldring, die de laatste jaren deze overdrachten organiseerde. Vanwege de pensioengerechtigde leeftijd was dit de laatste overdracht die ze voor de SOGK regelde.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30