De afgelopen maanden is er door de inwoners van Schildwolde en door OBS De Meent veel overlast ervaren van een groep jongeren die rondhangt bij de school. Er zijn meldingen gedaan van geluidsoverlast, rommel en vernielingen. De school spreekt van een gevaarlijke situatie voor de leerlingen: glasscherven en wietzakjes worden meer dan eens aangetroffen op en rond het schoolplein.

Dinsdag 6 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen omwonenden, schooldirectie, gemeente en een paar jongeren. Tijdens deze avond is besloten de overlastlocatie op te schalen naar een A-project. Dit houdt in dat de politie prioriteit geeft aan deze locatie en preventief gaat surveilleren en controleren. Dit project wordt de komende tijd gemonitord door de gemeente, in samenwerking met de politie.

De dorpsbewoners worden opgeroepen overlastsituaties te blijven melden bij de politie. Eventuele kentekens of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld foto’s of video’s kunnen hierbij ondersteunend zijn.