Paneldebat Lagelandpolder: coalitiepartijen bieden enig perspectief voor verbeteringen

Laatste nieuws

Afgelopen donderdagavond organiseerden bewoners van de Lagelandpolder een paneldebat met leden van verschillende gemeenteraadsfracties van de gemeente Groningen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen hebben in de Polder Lageland naast een zonnepark van 175 hectare ook een testcentrum voor een Hyperloop en een hoogspanningsstation gepland.

Bewoners vinden de plannen onevenredig groot en te veel en voelen zich niet of slecht betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Tijdens het debat confronteerden de bewoners met name coalitiepartijen GroenLinks en D66 hiermee.

De bewoners hebben aangegeven dat een halvering van het zonnepark voor hun het uitgangspunt is om over een werkelijk duurzame en toekomstbestendige invulling van Polder Lageland in gesprek te gaan.

Bewoner en medeorganisator Heike Of kijkt met tevredenheid terug: ”De steun van partijen zoals de SP, VVD en CDA voor onze Lagelandpolder doet ons goed. We zien ook dat er enige beweging lijkt te komen bij GroenLinks en D66. Beweging die de ruimte kan bieden voor wezenlijke verbetering in de beoogde plannen voor Polder Lageland.

Wij gaan er vanuit dat de gemeenteraad ook deze ruimte pakt voor een goede democratische besluitvorming.” Tijdens het debat gaf GroenLinks-raadslid Hans Sietsma aan dat de manier waarop bewoners bij de plannen zijn betrokken niet goed is gegaan, en dat GroenLinks iets moet met de uitnodiging vanuit de bewoners om in gesprek te gaan. D66-raadslid Jim Lo-A-Njoe gaf aan na te willen denken over het faseren van de plannen en dit met zijn fractie te willen bespreken.

Bewoners gaan er vanuit dat college en de betrokken wethouders de wederzijdse handreiking respecteren zodat de gemeenteraad een afgewogen keuze kan maken. Bewoner en panellid Alie Holtes-Alserda: ”Wij hebben een handreiking gedaan om vanuit wederkerigheid te praten over een kleiner zonnepark, die even goed rechtdoet aan de energietransitie, maar waarmee de grotere klimaatopgave voor herstel van biodiversiteit ook de ruimte krijgt die werkelijk nodig is.

Die handreiking doen wij, omdat wij daarmee de gemeenteraad uitnodigen de huidige plannen te heroverwegen en op basis daarvan een werkelijk toekomstbestendige keuze te maken.”

Woensdag 21 april, vanavond dus, bespreekt de raadscommissie de plannen voor de Lagelandpolder. Op woensdag 28 april neemt de gemeenteraad een beslissing over het zonnepark, de Hyperloop en het hoogspanningsstation.

Het paneldebat terugkijken kan via: https://live.diepzeekonijn.nl/ go/gebiedsvisie-meerstad-noord.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30