Na alle commotie over het conceptontwerp van het Multifunctioneel Centrum Het Houtstek is de kogel dan toch door de kerk. Het stichtingsbestuur, dat verantwoordelijk is voor de totstandkoming en het beheer van het dorpshuis, is na een peiling onder de inwoners overtuigd van het draagvlak voor het ontwerp van architectenbureau Onix. Dat is nu gevraagd de plannen voor het favoriete ontwerp verder uit te werken.

”Op de informatiebijeenkomst van 11 september 2017, waar we het ontwerp hebben gepresenteerd, kregen we geen duidelijkheid over het meest gewenste uiterlijk van Het Houtstek. Bovendien was er geen representatieve vertegenwoordiging van de bevolking aanwezig,” aldus stichtingsvoorzitter Henk Menninga. ”Daarom heeft het bestuur besloten om via een peiling aan het dorp Slochteren te vragen welke variant de voorkeur heeft.” Voor de peiling waren 1814 stemgerechtigden (16 jaar en ouder) opgeroepen op 975 adressen. De peiling leverde 401 geldige stemmen op. ”Het opkomstpercentage is daarmee ruim 22 procent: voor een architectuur-enquête is dat heel veel,” zegt projectleider Marjon Edzes. ”De enquêteurs van het Forum in Groningen waren al blij met 5 procent.” Voor de peiling maakte de stichting gebruik van een online-enquêtetool.

78 procent van de kiezers heeft volgens het bestuur de voorkeur gegeven aan één van de drie ontwerpen van architectenbureau Onix. ”De uitslag van de peiling is duidelijk,” vindt Menninga. ”Slechts 22 procent wil een ander ontwerp.” De Onix-variant met een nieuw gebouw en een dak op de gebinten van het huidige Houtstek bleek met 67 procent veruit favoriet. Vier procent koos voor nieuw gebouw met de gebinten zonder dak en zeven procent voor een nieuw gebouw zonder behoud van gebinten. Edzes: ”We hebben veel steun ontvangen voor onze ideeën.

Dat blijkt niet alleen uit de uitkomst van de enquête, maar ook uit het feit dat maar liefst honderd inwoners zich hierin hebben aangemeld als vrijwilliger. Op de sociale media ontvangen we zeer enthousiaste reacties.” De peiling leverde volgens haar ook veel nuttige adviezen van de inwoners op. ”Deze worden meegenomen bij de uitwerking van de plannen.” De toekomstige gebruikers van het dorpshuis nemen zitting in de gebruikerscommissie, die als klankbordgroep optreedt voor de architect.

Nadat het architectenbureau het ontwerp verder heeft uitgewerkt, en voor advies heeft voorgelegd aan de welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, volgt het vergunningenproces. ”Die hopen we rond de jaarwisseling in gang te kunnen zetten,” aldus de gedreven projectleider. ”Eerst wachten we op de nieuwe offerte van de architect. Nu er een kap op de gebinten komt, is er natuurlijk sprake van een ander kostenplaatje. We hopen nog in de eerste helft van 2018 te kunnen starten met de bouw.”

Bij Mieke van Panhuys, bewoonster van het tegenover gelegen Hooge Huys (ook wel Regthuys genoemd), neemt de peiling haar onvrede niet weg. Van Panhuys is fel tegenstander van het Onix-ontwerp en heeft altijd gepleit voor een gebouw in historische stijl. ”Bij de keuze voor het Houtstek-ontwerp zijn fouten gemaakt. De ontwerpen van Onix botsen ernstig met de dorpsvisie van de dorpsvereniging die in 2013 door het dorp werd omarmd, namelijk geen moderne bebouwing op het plein,” zegt zij. ”Die dorpsvisie was nodig als advies aan de gemeente, die maatschappelijk draagvlak wilde verkrijgen.”

Met de huidige ontwerpen wordt volgens haar het historisch beeld van het Erfgoedplein aangetast. Van Panhuys: ”Stichting Het Houtstek heeft hun ontwerp veel te lang voor zichzelf gehouden. Pas op de presentatieavond van 11 september kreeg het dorp het ontwerp te zien. Het bleek om een modern en eigentijds ontwerp te gaan. Nog ernstiger was dat de stichting stelde niet meer van het ontwerp af te kunnen wijken.”

Van Panhuys vindt dat de inwoners bij de peiling slechts konden kiezen tussen drie moderne ontwerpen en niks. ”Op de informatieavond klonk duidelijk de roep om een historisch ontwerp, waarop het stichtingsbestuur aankondigde met een bredere peiling in het dorp te komen. Maar wat bleek? In de peiling moest het dorp opnieuw kiezen uit de drie moderne ontwerpen van Onix. Een keuze met schetsen voor een historische variant ontbrak totaal. Desondanks vinkte 22 procent van de inzenders aan iets anders te willen dan de drie varianten. Zonder volwaardige historische ontwerpen is het onmogelijk om nu te stellen dat Slochteren heeft gekozen voor dit eigentijdse ontwerp. De peiling herstelt de gemaakte fouten niet.”

Het MFC-project op het Erfgoedplein komt tot stand door subsidies van het Leefbaarheidsfonds van de provincie Groningen, spoor 1 Nationaal Coördinator Groningen, Elk Dorp Een Duurzaam Dak van het Leefbaarheids- en duurzaamheidsprogramma van de NAM, Stichting DOEN, het VSB-fonds, de gemeente Slochteren en het Oran­jefonds.