In hun streven het monumentale Erfgoedplein in zo authentieke mogelijke staat te behouden, organiseren de ”Vrienden van het Beschermd Dorpsgezicht” op dinsdag 11 december een presentatie over het centrumgebied van Slochteren.

”Als je de kaart van Slochteren-centrum uit 1825, direct na de Napoleontische tijd bekijkt, zie je dat alle gebouwen van destijds er nog staan,” zegt Annemarie van Timmeren namens de Vrienden. ”Op deze plek kwamen allerlei functies bij elkaar: transport van personen en goederen via de voormalige haven, de borg met cultuurgrond, handel, rechtspraak en bestuur. ”Op de kaart zien we de Fraeylemaborg, het Ontvangershuis, café De Driesprong, het Regthuis en de houthandel met de Houtstek.

Ook de boerderij van de familie Duijts staat er op. Alles is in tact gebleven en al eeuwenlang een stabiele factor in het dorp.” Volgens haar is dit dan ook de kwaliteit van het beschermd dorpsgezicht van Slochteren. ”De Fraeylemaborg met park aan de achterzijde en het ’lutje bos’ met cultuurgronden en de monumentale laan aan de voorzijde is een toeristische en culturele toplocatie.

Ook het Regthuis is een markant monument. Het plein krijgt z’n allure door de aanwezigheid van het Regthuis en het Ontvangershuis. Het water van het gedempte deel van het Slochterdiep ontbreekt helaas, maar wie weet kan dit in de toekomst weer worden teruggebracht.”

De Vrienden vinden doordat de monumentale gebouwen stuk voor stuk hoge kwaliteit hebben,  dat juist het geheel een uitzonderlijke kwaliteit heeft, die niet valt te beconcurreren. Van Timmeren: ”Hoewel het Landgoed Fraeylemaborg het grootste en belangrijkste element is in het be­schermd dorpsgezicht krijgen de minder opvallende elementen momenteel meer aandacht, zoals het veelbesproken Houtstek.” Zij is van mening dat het beschermd dorpsgezicht hierdoor al geruime tijd onder druk staat.

”In de dorpsvisie voor Slochteren bleek namelijk een groot draagvlak te zijn voor het behoud van alle panden en het gebied, en moderne bebouwing niet toe te staan. Je kunt historisch erfgoed tenslotte maar één keer vernietigen!” De Vrienden vermoeden dat velen niet weten wat het beschermd dorpsgezicht precies inhoudt en waarom we dat hebben in Slochteren. ”De ’Vrienden van het Beschermd Dorpsgezicht’ hebben daarom gemeend een presentatie over dit gebied te organiseren.

De heer Andries Doorlag van de historische vereniging Het Wold bleek bereid om deze te maken en te verzorgen. Wij nodigen alle inwoners van Slochteren op dinsdag 11 december van harte uit in Gasterij De Driesprong, in het centrum van het beschermd dorpsgezicht van Slochteren.” De toegang tot de presentatie is gratis (consumpties voor eigen rekening). De presentatie begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.