Laatste nieuws

Provincie investeert in onderwijs, economie en arbeidsmarkt

De provincie Groningen investeert 8 miljoen euro in onderwijs, arbeidsmarkt en regionale economie. Het geld is afkomstig uit het coronafonds dat in totaal 11,5 miljoen euro bevat. Dit fonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het accent ligt daarbij op (vrije­tijds-)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor mkb-bedrijven die willen innoveren en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie de digitale dienstverlening van bedrijven een impuls geven. Verder zet de provincie stevig in op scholing van werkende en werkzoekende Groningers.

De verdeling van de gelden uit het coronafonds is in nauwe samenwerking gedaan met partners zoals bedrijfsleven, gemeenten, kennis- en cultuurinstellingen. Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: ”Ik ben er daarom van overtuigd dat er nu een pakket aan maatregelen ligt dat recht doet aan hun behoefte en bijdraagt aan een nieuw toekomstperspectief voor onze provincie.”

Cultuur

De cultuursector en vrijetijdsbedrijven hebben zwaar te leiden onder de coronamaatregelen; 2 van de 8 miljoen heeft de provincie dan ook voor de ondersteuning en versterking van deze sector gereserveerd. Samen met partners wordt een apart plan uitgewerkt met concrete voorstellen. ”Bovendien gaan we deze sector nu direct al helpen. De MKB-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor cul­turele- en maatschappelijke organisaties,” benadrukt Rijzebol.

Scholing

Het coronafonds biedt ook kansen aan bedrijven die willen investeren in scholing van hun medewerkers of aan mensen die door de coronacrisis werkloos zijn geraakt en aan de slag willen in een andere sector. Zo helpt de provincie de arbeidsmarkt en werkgelegenheid toekomstbestendig te maken en te zorgen voor meer en beter geschoold personeel.

Innovatie en duurzaamheid

Ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen, innoveren en toekomstbestendig maken, kunnen gebruik maken van de MKB-subsidie. De provincie zet hier 1 miljoen voor opzij. Ook investeert de provincie 1 miljoen euro in een robotiseringsfaciliteit voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze faciliteit wordt door de sector gezamenlijk gerealiseerd. De lagere kostprijs die daarmee ontstaat, zorgt ervoor dat deze voor Groningen belangrijke sector in de toekomst kan blijven concurreren met het buitenland.

Reserve

In juli ging de anderhalvemeterregeling van start. Samen met de hiervoor genoemde maatregelen is nu voor in totaal 9,5 miljoen euro een bestemming gekozen. De resterende 2 miljoen uit het coronafonds reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30