Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeente Midden-Groningen kreeg waarnemend burgemeester Rein Munniksma de nieuwe ambtsketen omgehangen en werden de 33 raadsleden en vijf wethouders beëdigd. Toch bleef de historische raadsbijeenkomst niet enkel beperkt tot beleefdheden en felicitaties; de oppositiepartijen uitten forse kritiek op het coalitieakkoord.

In de overvolle raadszaal van Slochteren werd dinsdag 2 januari om 13.00 uur het feestelijke startschot gegeven voor de nieuwe herindelingsgemeente. Dat deed goudsmid Mariëlle Bloemhoff uit Siddeburen door de door haar ontworpen ambtsketen van Midden-Groningen persoonlijk om de schouders van waarnemend burgemeester Rein Munniksma te hangen. Als voorzitter van de raad installeerde Munniksma vervolgens de 33 raadsleden.

Hierna werd het coalitieakkoord ’Samen komen we verder’ besproken, dat PvdA, SP, ChristenUnie, VVD en CDA half december presenteerden. Het akkoord kon op weinig enthousiasme rekenen van de partijen die zijn verwezen naar de oppositiebankjes. GemeenteBelangen-voorman Hans Haze oordeelde dat de formatie al op voorhand een gelopen koers was. ”Het verkennende gesprek was om alle partijen maar de indruk te geven mee te mogen doen.

Dat hebben wij als iets anders ervaren.” Mariët Bosman (GroenLinks) verweet formateur Thea van der Veen (PvdA) van achterkamertjespolitiek. ”Dit staat haaks op de open en transparante bestuursstijl die de coalitie voorstaat. Eerst werden de poppetjes bepaald: de zittende wethouders. Het leek meer op een baantjescarrousel dan op een zorgvuldig doorlopen open en transparant proces.” Zij noemde oppositie voeren met 11 zetels tegen 22 ”on­aantrekkelijk”.

Alle oppositiepartijen vonden bovendien dat het coalitieakkoord niet concreet genoeg was. Haze: ”Het is een werkdocument met zoveel algemeenheden erin, dat je er weinig op tegen kan hebben. Je kunt er amper inhoudelijk op reageren.” Nette Kruzenga (Leefbaar Midden-Groningen) vond dat de burgers met de lage opkomst (36%) tijdens de raadsverkiezingen een waarschuwing hebben afgegeven aan het nieuwe gemeentebestuur.

”Zo’n algemeen coalitieakkoord zal weinig bijdragen aan het herstel van het vertrouwen. Een gemiste kans,” vond ze. D66 trok minder fel van leer. ”In onze visie heeft democratie alles te maken met de mate waarin de meerderheid rekening wenst te houden met de minderheid,” op­perde fractievoorzitter Gerard Renkema, die nadrukkelijk de samenwerking zocht. Hij stelde dan ook voor om niet te spreken van ’coalitie’ en ’oppositie’, maar van ’collegepartijen’ en ’niet-collegepartijen’, zoals dat in het verleden in de gemeente Slochteren ook wel gebeurde.

Formateur Van der Veen liet zich door de kritiek niet op de kast jagen. ”We zaten met deze vijf partijen, die zich onlangs bestuurlijk hebben bewezen, snel op één lijn. We hebben een brede coalitie gesmeed waarmee we kunnen rekenen op een breed draagvlak. Het is geen dichtgetimmerd akkoord, maar we verwachten van het college dat ze in de komende maanden de plannen concreter gaan invullen. Daar komen we in de aankomende maanden vanzelf op terug.”

Na de bespreking van het coalitieakkoord konden de feestelijke plichtplegingen worden afgerond met de installatie van de wethouders. GemeenteBelangen Midden-Groningen maakte echter nog bezwaar tegen de benoeming van SP-wethouder Peter Verschuren, omdat hij niet in onze nieuwe gemeente woonachtig is. Verschuren werd uiteindelijk met 23 stemmen benoemd. Alleen beide Slochter wethouders, Anja Woortman (PvdA) en Jan Jakob Boersma (CU), werden unaniem gekozen met 33 stemmen. Jaap Borg (VVD) kreeg 31 stemmen, Erik Drenth (CDA) 32 stemmen.