☏ (0598) 42 20 70 | 📧 [email protected]

Raad Slochteren dringt aan op permanente OPOS-school in Meerstad

Aanbevolen

Blote Voeten Pad bij Fraeylemaborg weer geopend

Wandelen in het fraaie park van de Fraeylemaborg is in de maanden juli en augustus een nieuwe belevenis. Tot...

Koninklijke Onderscheidingen alsnog uitgereikt

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vorige week vrijdag alsnog de Koninklijke Onderscheidingen voor Midden-Groningen kunnen uitreiken nadat het...

Beachvolleybalinternationals gaven clinic bij VIOS Kolham

Door de coronacrisis zijn de beachvolleybalinternationals voor het eerst een hele zomer in Nederland en dat biedt...

Vanuit diverse hoeken is met verbazing, boosheid en verontrusting gereageerd op de bekendmaking dat de gemeente Groningen de Onderwijskoepel Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) toestemming wil geven om een nieuw schoolgebouw te vestigen in de wijk Meerstad-Tersluis. Zowel vanuit de Slochterse raad als die in Groningen klinkt forse kritiek door aan het adres van het Groningse gemeentebestuur.

De voorgenomen plannen van de gemeente Groningen voor de bouw van de basisschool voor 450 leerlingen kan onder meer rekenen op boze reacties vanuit de Slochter politiek. Onze gemeenteraad wil dat Groningen zich houdt aan de eerder gemaakte afspraken ten aanzien van Samenwerkingsschool Meeroevers in Meerstad. Deze school maakt onderdeel uit van Openbaar Primair Onderwijs Slochteren (kortweg OPOS).

Sinds de grenscorrectie van 1 januari 2017 staat het pand weliswaar op Gronings grondgebied, maar de school valt nog wel onder het Slochterse schoolbestuur. In de bestuursovereenkomst tussen Groningen en Slochteren ten aanzien van de overdracht van Meerstad is opgenomen dat er over ingrijpende ontwikkelingen overleg zou worden gepleegd. ”Dat is niet gebeurd,” concludeerde de raad van Slochteren afgelopen donderdag.

De PvdA diende namens de voltallige raad een motie in waarin het college wordt opgeroepen erbij de Groninger gemeentebestuurders op aan te dringen om de plannen ’meer in lijn te brengen met de gemaakte afspraken en zo negatieve gevolgen voor de school Meeroevers te voorkomen’. De raad is het niet eens met de Groninger keuze en wil juist dat de bestaande school in Meerstad een modern nieuwbouwpand krijgt. SWS Meeroevers huist sinds de oprichting in een semi-permanent onderkomen, en kampt de laatste jaren met lekkage en schimmels.

Niels Joostens (ChristenUnie) betichtte het Groninger college van het verspreiden van onwaarheden. ”De plannen van de gemeente Groningen zijn strijdig met de uitgangspunten van betrouwbaar bestuur. Het is niet waar dat Slochteren een tijdelijke school wilde. Dat was een gezamenlijk besluit van Slochteren én Groningen. De definitieve school zou komen op de plaats waar het eerst zou worden gebouwd.” Joostens vroeg zich of zijn wethouder Anja Woortman van plan is om bezwaar aan te tekenen bij het Ministerie van Onderwijs tegen de voorgenomen vestiging van de nieuwe school. Woortman wilde zover niet gaan. Zij wil eerst het gesprek aangaan met haar Groningse collega Ton Schroor.

De plannen voor de nieuwe openbare basisschool in de wijk Meerstad-Tersluis vielen ook al slecht in Engelbert, waar ouders onlangs vernamen dat het schoolbestuur van O2G2 en de gemeente Groningen voornemens zijn hun dorpsschool te sluiten. Directeur Harm Wolthuis van Samenwerkingsschool Meeroevers moest naar eigen zeggen uit de krant vernemen dat de gemeente Groningen op amper twee kilometer afstand van zijn school een nieuwe openbare basisschool wil bouwen.

Hij is op z’n zachtst gezegd verbaasd. ”Toen wij ons semi-permanente schoolgebouw in de wijk Meeroevers kregen, is ons bij bewezen bestaansrecht een permanente, centraal gelegen school beloofd. En nu komt er ineens een nieuwe openbare school van O2G2 in die wijk.” Wolthuis vreest dat met de bouw het bestaansrecht van zijn eigen school in het geding komt.

”Er staat straks op steenworpaf­stand een hypermoderne school. En ondertussen zitten de leraren en leerlingen van SWS Meeroevers in een gebouw dat niet voldoet aan de eisen die de gemeente Groningen aan scholen stelt. In de ontwerpbegroting 2018 staat: ruime scholen met een fris binnenklimaat en sportvoorzieningen. Daar voldoet het huidige gebouw van Meeroevers niet aan. Dan is de keuze van ouders gauw gemaakt.”

Woensdag tijdens de raadscommissie in Groningen, is eveneens breeduit gesproken over de permanente huisvesting van SWS Meeroevers. Ook de leefbaarheid van het dorp Engelbert, na de sluiting van OBS Driebond, is uitgebreid en in samenhang aan de orde geweest. De politieke partijen dringen hier aan op een onderzoek naar de gevolgen voor beide scholen.

ChristenUnie-fractievoorzitter Inge Jongman vond het ”heel vreemd dat je een school die er al zit zo passeert. In de wijk Meer­stad leven rond 2025 tussen de duizend en twaalfhonderd kinderen. Dus als we nu onvoldoende vaart maken met de bouw van scholen is er onvoldoende plaats voor de kinderen.” Volgens haar is het altijd de bedoeling geweest dat de voorzieningen in Meerstad voorop zouden lopen op de verwachte aantallen leerlingen voor de kinderopvang en de scholen.

In de plannen is ook ruimte voor de oprichting van een christelijke school. Het huisvestingsplan gaat als discussiestuk naar de raad. Op woensdag 20 december wordt er in de raad van de gemeente Groningen opnieuw over gesproken.

Laatste Nieuws

Blote Voeten Pad bij Fraeylemaborg weer geopend

Wandelen in het fraaie park van de Fraeylemaborg is in de maanden juli en augustus een nieuwe belevenis. Tot...

Koninklijke Onderscheidingen alsnog uitgereikt

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vorige week vrijdag alsnog de Koninklijke Onderscheidingen voor Midden-Groningen kunnen uitreiken nadat het op de officiële datum van...

Beachvolleybalinternationals gaven clinic bij VIOS Kolham

Door de coronacrisis zijn de beachvolleybalinternationals voor het eerst een hele zomer in Nederland en dat biedt de kans om eens iets...

Zwembad de Tobbe gaat zaterdag 18 juli open

De maatregelen zijn zover versoepeld dat het bestuur van zwembad de Tobbe heeft besloten toch nog te gaan openen deze zomer. Er zullen de...

Sinds vorige week heeft Scharmer ook een AED

Woensdag 1 juli werd tijdens een feestelijke bijeenkomst een AED opgehangen bij de ingang van Park De Borgmeren. Het initiatief kwam van...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X