In een uiterste poging het Houtstek-ontwerp van architect Onix van tafel te krijgen, heeft Mieke van Panhuys  namens de ’Vrienden van het beschermd dorpsgezicht’ afgelopen donderdag de gemeenteraad van Midden-Groningen toegesproken. Zij vindt ”de moderne architectuur” niet passen in de beschermde dorpskern.

Ook de wijze waarop dit ontwerp ”er door is gedrukt” stuit haar zeer tegen de borst. ”Bovendien leert de praktijk dat er daarna vaak meer moderne gebouwen bijkomen.” Van Panhuys toonde zich strijdvaardig: ”We laten ons be­schermd dorpsgezicht niet verstoren. Het gaat om historische waarden.

Om de samenhang in een uniek historisch geheel met de Fraeylemaborg, het Erfgoedplein, de haven, het overbos met de Boslaan en de ijsbaan. Dit geheel valt onder de Monumentenwet: beeldbepalend groen en beschermd dorpsgezicht.” Van Panhuys zei zich door het college niet serieus genomen te voelen en stelde zich hardop een paar vragen. ”Waarom greep de gemeente niet in?

Waarom zijn omwonenden nooit gehoord? Waarom worden de historische kernwaarden van Slochteren te grabbel gegooid?” Voor de raad was het betoog voldoende reden om een verzoek in te dienen om het punt te agenderen voor de volgende raadscommissie. Van Panhuys zei voorts bezwaar aan te zullen tekenen tegen de onlangs verleende omgevingsvergunning voor het dorpsgebouw.

Toch liet ze de deur voor een compromis met Stichting Houtstek nog op een kiertje. ”Tot onze verrassing zagen we dat het ontwerp toch nog weer is aangepast. Als ze het nog een beetje meer veranderen, dan kunnen we misschien nog bij elkaar komen.”