Ze kunnen het nog steeds maar amper geloven, maar de realiteit is bikkelhard: de korte maar felle brand van dinsdagochtend 4 juli heeft ervoor gezorgd dat het pand van Jeugdsoos ’t Kon Amper voor langere tijd onbruikbaar is. Volgens secretaris Harm Jan Haan kan het gebouw, dat eigendom is van de gemeente, zelfs als verloren worden beschouwd. ”Dit pand staat er in deze hoedanigheid al meer dan twintig jaar, en wij zijn niet eens de eerste gebruiker. Door brand-, rook- en blusschade zijn de wanden en het dak zwaar beschadigd.

De expert zal daar zijn oordeel over moeten vellen, maar ik vermoed dat het wordt afgebroken.” Volgens hem bedraagt de schade aan de inboedel zo’n 17.500 euro. De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de ketel. ”Afgelopen november is deze pas geplaatst. In de maanden daarna hebben we de nieuwe keuken eigenhandig afgebouwd. Daar zitten vele uurtjes klussen en schilderen in. Het is erg zuur dat we nu in één klap alles kwijt zijn.” Toch zitten de vrijwilligers en het bestuur allerminst in zak en as. Haan verzekert dat alle geplande activiteiten in de komende maanden gewoon doorgang vinden. ”Desnoods in onze eigen tent,” zegt hij gedecideerd. ”Die is groot genoeg voor 200 man.”

Door de brand is niet alleen de jeugd haar ontmoetingsplek kwijt, ook nagenoeg alle andere verenigingen en organisaties, zoals de buurt- en dorpsvereniging, het straatfeestcomité en de kaart- en sjoelvereniging, zijn nu dakloos. Haan: ”Bijna alle verenigingen maakten gebruik van het pand. Dit was de enige locatie in Schildwolde waar verenigingen voor hun vergaderingen en activiteiten terecht konden.” Hij zegt geraakt te zijn door de hulp die ze hebben gehad na het onheil. ”De saamhorigheid die op zo’n moment in het dorp wordt getoond is kenmerkend. Inwoners die niks met de jeugdsoos te maken hebben, kwamen spontaan helpen met uitruimen.

Bijna dertig dorpsgenoten hebben ons die dag bijgestaan. Maar ook in de dagen daarna kwamen telkens vrijwilligers langs om hun handen uit de mouwen te steken. Dat is in de brandlucht bepaald geen pretje, dat kan ik je verzekeren. Wij zijn hen allen dan ook zeer dankbaar.” Haan is ook te spreken over de samenwerking met de gemeente. ”Een paar uur na de brand stonden we al in het gemeentehuis om te overleggen hoe nu verder. Ze pakken lekker vlot door. Het wachten is nu even op de verzekering en de schade-expertise.”

Ook de politiek springt in de bres voor de onfortuinlijke inwoners van Schildwolde. De gemeenteraad van Slochteren drong tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag aan op een versnelde realisatie van het multifunctioneel centrum (MFC). In haar ’Dorpsvisie’ had de dorpsvereniging vorig jaar al de wens voor een MFC uitgesproken. Toen werd er een termijn genoemd van vijf jaar. Voor het MFC zijn twee locaties in beeld: sportpark ’Onder de Juffer’ van voetbalvereniging SGV en het pand van de huidige Jeugdsoos ’t Kon Amper.

Door het wegvallen van de jeugdsoos is de urgentie van de komst van het MFC toegenomen, vindt de raad. ”Er is in Schildwolde een belangrijke sociale voorziening weggevallen. Wij moeten ze uit de brand helpen,” zei initiatiefnemer Gerard Renkema met gevoel voor woordkeuze. Wethouder Anja Woortman onderstreepte de gedachte van de raad en zag in de motie een blijk van steun. Zij zegde toe zich in te zullen zetten om het dorp te helpen. Jeugdsoos-secretaris Haan, tevens lid van de Werkgroep MFC Schildwolde, sprak zijn hoop uit dat er nog dit jaar een vervangende ruimte beschikbaar zal zijn voor de jeugdsoos en de andere verenigingen.

Op welke termijn het MFC er komt, hangt af van het overleg tussen de gemeente en de besturen van zowel de dorpsvereniging als de jeugdsoos. Haan: ”Zo’n nieuw gebouw staat er natuurlijk niet zo maar. We hebben te maken met allerlei procedures, wet- en regelgeving. En we willen het ook in één keer goed doen, dus zorgvuldigheid blijft geboden. Maar we gaan nu zeker een tandje bijschakelen.”