Raad wil zorgfunctie ‘t Olderloug behouden

Laatste nieuws

Tijdens de Algemene Beschouwingen hebben meerdere fracties gepleit voor behoud van de zorgfunctie van ‘t Olderloug. “Wij maken ons grote zorgen om de sluiting van het zorgcentrum,” zei Erianne van der Burg namens het CDA. Zij vroeg zich af of er geen zorghotel voor in de plaats kan komen. “De bewoners van de aanleunwoningen zien hun dagbesteding en maaltijdvoorzieningen in gevaar komen,” stelde Geke Akkermans-Ritsema, namens Gemeentebelangen.

Wethouder Jan Jakob Boersma beaamde dat de sluiting veel losgemaakt heeft in de gemeenschap. Hij is onlangs langs geweest bij ‘t Olderloug en heeft daar met bewoners en werknemers gesproken. Boersma wees erop dat er nog altijd veel onduidelijkheid heerst over de rol van de gemeente bij de sluiting. “Die is er niet. De sluiting heeft alles te maken met beleidskeuzes vanuit het Rijk.” De wethouder heeft het initiatief genomen om samen met de zorgaanbieders uit de regio, de eigenaar van het pand en Stichting Woningbouw Slochteren/Lefier in gesprek te gaan over “wonen, zorg en ouderenhuisvesting” in ‘t Olderloug. “Dan gaat het niet om de doelgroep die er nu zit, maar om mensen die iets minder zorg nodig hebben. Maar ik wil geen valse hoop scheppen. Zo ver is het nog lang niet.”

Latest Posts

Aanbevolen