Rabobank Stad en Midden Groningen schenkt AED aan het Ufkenshuis

Laatste nieuws

De Rabobank Stad en Midden Groningen heeft afgelopen vrijdag een AED geschonken aan het Ufkenshuis. De Rabobank voelt zich betrokken bij de lokale samenleving. Dit doet zij onder andere door kennis, menskracht of middelen beschikbaar te stellen. Op het verzoek van het Ufkenshuis om de beschikbare AED van de bank in het verzorgingstehuis te plaatsen reageerde de bank positief. Dit betekent dat er nu 24 uur per dag in Siddeburen een AED beschikbaar is. Ook bestaat de mogelijkheid voor belangengroepen uit de regio Siddeburen om gebruik te maken van het Rabobank kantoor in Siddeburen. Het is een mooie ruimte voor een vergadering of ander soort overleg. Belangstellenden kunnen zich bij de bank wenden tot Harry Laan of Rieks Spandauw via tel. (050) 5868686. Op de foto ziet u Harry Laan, van het Rabobank kantoor Siddeburen, die namens de Rabobank de AED aan mevrouw Henriëtte Dik-Pot van het Ufkenshuis overdraagt.

Latest Posts

Aanbevolen