In een stel Elzenbomen aan de Stelling in Slochteren zitten vanaf vorige week Ransuilen. Deze uilensoort staat als kwetsbaar op de rode lijst van Sovon Nederland. Ook in Slochteren wordt zijn leefgebied bedreigd. Om de Ransuil te redden van de ondergang is het belanrijk bomen zoveel mogelijk te laten staan.

Het gaat hierbij vooral om de groen blijvende soorten zoals conifeer, grove den, spar, taxus, hulst en bomen begroeit met klimop.