Zoals we vorige week berichtten liggen de werkzaamheden voor de herinrichting Midden- Groningen en in het bijzonder Dannemeer op koers. Ofschoon we zeer veel positieve reacties opvangen over het gigantische project, komt er vanuit Woudbloem een tegengeluid. De bewoners langs de Slochter Ae zien met lede ogen aan hoe een brede rij bomen moet verdwijnen in het kader van de dijkverhoging, die onderdeel is van het project. Zij vinden de keuzes van het Waterschap op z’n minst merkwaardig. ”Het Waterschap wil natuurvriendelijke oevers, maar wat eerst een prachtige oever was met veel riet, wordt nu een breed, lang- zaam aflopend talud, bedekt met stenen. De bewoners zijn hier allerminst blij mee,” zegt mevrouw Wesselius, één van de getroffen huiseigenaren. ”Het Waterschap wil uit oogpunt van veiligheid de dijk verbreden. Eerst hebben ze een strook van onze tuinen onteigend, waardoor ze nu helaas het recht hebben om de rij bomen te kappen.