Het gaat nog wel even duren voordat Steendam energieneutraal is. Dat is de voornaamste conclusie na een lange informatieavond over de voortgang van het duurzaamheidsproject Gas(t)vrij Steendam.

De Dorpsvereniging en Coöperatie Steendam organiseerden afgelopen donderdag in Podiumcafé Peter & Leni een gezamenlijke status-update voor de dorpsbewoners. Ook werd er een toelichting gegeven op de versterkingsoperatie, die niet meer losgezien kan worden van het duurzaamheidsproject, aldus beide besturen. Namens de Coöperatie Steendam praatten Christiaan Wiepkema en Klaas Smit de bijna honderd toehoorders bij over het energieproject.

Zij gaven toe dat hun integrale aanpak een keuze is waarin veel gepionierd moet worden. Hoofdzaak is dat het project laagdrempelig blijft en dat iedere inwoner mee moet kunnen doen. Derhalve wordt gezocht naar externe financiers. ”De plannen liggen klaar,” zei Smit gedecideerd. ”Maar diverse zaken doorkruisen die op dit moment, waardoor de voortgang minimaal is.” De verdeling tussen zon- en windenergie moet volgens de visie van de dorpscoördinator 40% staat tot 60% bedragen. Wiepkema:

”De bedoeling is om het project in stappen uit te voeren, met in eerste instantie elektrische verduurzaming en tijdens de tweede fase door middel van isolatie verduurzamen naar een gasvrij dorp met behulp van warmtepompen. Isoleren kan echter pas na of tijdens de versterkingsoperatie.” Die zal aan de boorden van het Schildmeer in elk geval niet eerder dan in 2019 van start gaan. Steendam is het volgende dorp waar bouwkundige inspecties zullen plaatsvinden naar aanleiding van de aardbevingen in ons gebied.

Volgens Wiepkema is de locatiekeuze voor de windmolens en zonnepanelen momenteel de grootste uitdaging. ”Om te komen tot de juiste locatiekeuzes zullen de bewoners van Steendam het eens moeten worden met de omwonenden, de grondeigenaren, de gemeente, de provincie en het waterschap. Bovendien hebben we te ma­ken met regelgeving vanuit de overheid.” Hij zegt dat de instanties de beoogde gronden nog niet hebben vrijgegeven.

De coöperatie heeft de voor hen ideale locaties al wel in beeld gebracht. ”We willen er graag met het dorp over praten, maar dat gaat nog niet, omdat het nog niet duidelijk is waar we de windmolens en zonnepanelen mo­gen plaatsen.” Toch verklapten de woordvoerders van de coöperatie, die inmiddels is aangesloten bij het buurkracht-initiatief, hun voorkeuren. ”In een uithoek langs het Eemskanaal ligt een slibdepot waar in de eerstkomende 25 jaar niet gebouwd mag worden.

Het is grond waar niemand iets mee kan; wat ons betreft de ideale plek voor een zonnepark.” Niet alleen Steendam, maar ook Overschild, Tjuchem en een deel van Appingedam kunnen hiervan meeprofiteren, aldus de woordvoerders. Probleem is volgens hen dat de grond in de gemeente Appingedam ligt. ”Bovendien moet er vanuit de gemeente Midden-Groningen visie op worden geschreven. Zolang die er niet is, komen we niet verder,” was de boodschap aan Peter Verschuren, de kersverse wethouder Duurzaamheid van Midden-Groningen, die ook in de zaal aanwezig was.

Voor de windmolens heeft de coöperatie vier locaties in gedachten, allemaal gelegen aan één van de drie toegangswegen tot Steendam. ”Wat is er nu mooier dan bij binnenkomst in het dorp te zien waar Steendam zijn energie vandaan haalt,” zei Smit. Hij verwacht dat er in eerste instantie zeven windmolens komen. In de fase naar een totale energietransitie zal dat aantal worden uitgebreid naar achttien windmolens. Smit:

”De eerste stap die de Steendammers zelf kunnen maken is het verbeteren van de isolatie. Deze duurzaamheidsmaatregel gaan we echter koppelen aan de versterkingsoperatie.” De coöperatie heeft nu een enquête opgesteld om de voorkeuren voor de isolatiemogelijkheden te achterhalen. Daarnaast bieden ze een warmtescan aan voor alle woningen. De uitkomsten daarvan kunnen, aldus Wiepkema en Smit, ondersteunen bij de keuzes tijdens de versterking van de woning.

Even na elf uur werd de avond beëindigd. Eén ding was de Steendammers wel duidelijk geworden: er zal nog heel wat water door het Afwateringskanaal stromen alvorens het dorp gasvrij is. Aan de ambities van de coöperatie zal het in ieder geval niet liggen. Die zijn onverminderd hoog.