De politiek in Slochteren stond decennia lang bekend als rustig en gedegen, een beetje saai zelfs. ’Op z’n Slochters’ werd een begrip voor die stabiele en constructieve samenwerking tussen raad en college. Het bestuur van de laatste raadsperiode in de geschiedenis van deze gemeente gaat echter hortend en stotend richting de herindeling.

Vormden na de verkiezingen van maart 2014 Gemeentebelangen Slochteren, ChristenUnie en GroenLinks/D66 nog een coalitie, is tweeënhalf jaar later GroenLinks/D66 ingewisseld voor de PvdA en is de grootste partij, Gemeentebelangen, opgestapt. Het laatste college van Slochteren ging in mei 2014 nog zo voortvarend van start. De drie grootste partijen hadden elkaar gevonden en zouden een solide basis vormen op weg naar de herindeling. Vorig jaar november stapte wethouder Mariska Goeree (GL/D66) echter plotseling op, omdat ze zich onvoldoende gesteund voelde door haar eigen fractie. Coalitiegenoten ChristenUnie en Gemeentebelangen Slochteren zegden vervolgens het vertrouwen op in haar partij. Volgens hen was GroenLinks/D66 een onstabiele factor in de coalitie. Een nieuwe partner werd een week later gevonden in de PvdA. Anja Woortman werd namens die partij de nieuwe wethouder.

Het lag voor de hand dat de nieuwe coalitiepartner was aangedragen door de ChristenUnie, met wie de partij in de vorige twee collegeperiodes goed had samengewerkt. Gemeentebelangen Slochteren en de PvdA gingen in het verleden, toen de PvdA nog deel uitmaakte van het college en Gemeentebelangen oppositie voerde, namelijk regelmatig rollebollend over straat. Ook tijdens de huidige regeerperiode, waarin de rollen waren omgedraaid, boterde het niet bepaald tussen de partijen. Toch durfden ze een samenwerking aan. Het oude zeer was uitgepraat. De ruis op de lijn was veroorzaakt door gebrekkige communicatie en botsende karakters, zo was de uitleg bij het nieuwe coalitieakkoord. In de acht maanden die volgden bleek dat die verhoudingen toch niet zo verenigbaar waren. Tegelijkertijd raakten de verhoudingen tussen de ChristenUnie en Gemeentebelangen eveneens bekoeld. ”We moeten constateren dat de bestuurlijke stijl niet past bij de manier waarop de overige collegeleden werken aan de belangen van de inwoners in de gemeente Slochteren richting de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde per 1 januari 2018,” zeggen ChristenUnie en PvdA hierover in een gezamenlijke verklaring.

De portefeuille van de afgetreden wethouder Nico Stok wordt voorlopig verdeeld over de twee overige wethouders Jan Jakob Boersma (CU) en Anja Woortman (PvdA) en eventueel burgemeester Geert-Jan ten Brink. De kans is groot dat er tot de herindeling zelfs helemaal geen nieuwe wethouder komt.

De overgebleven coalitiepartijen ChristenUnie en PvdA willen werken met een minderheidscollege, al dan niet met gedoogsteun van de overige fracties. Het lijkt erop dat de andere fracties in de gemeenteraad hier in de basis welwillend tegenover staan. ChristenUnie en PvdA vinden dat het geen zin heeft om in de korte tijd tot 1 januari 2018 nog een nieuwe wethouder in te werken. Omdat de gemeente gaat herindelen wordt er bovendien geen nieuw beleid meer uitgestippeld. De fractie van Gemeentebelangen Slochteren heeft al aangegeven het minderheidscollege niet te zullen gedogen. En zo zal het de komende maanden nog wel onrustig blijven op het politieke vlak in Slochteren. ’Op z’n Slochters’ behoort voorgoed tot de verleden tijd.