De inwoners van Schildwolde zien in de realisatie van een multifunctioneel centrum de oplossing om de wensen op het gebied van voorzieningen, onderwijs, ’noaberschap’, veiligheid en kwaliteit van wonen en leven bijeen te brengen. De versterking van de dorpscultuur waarin men elkaar durft aan te spreken en elkaars kwaliteiten benut is hét speerpunt van de ’Dorpsvisie Schildwolde’.

De dorpsvisie, die gisteravond werd gepresenteerd in verenigingsgebouw De Kandelaar in Schildwolde, is opgesteld door de Vereniging voor Dorpsbelangen Schildwolde en tot stand gekomen via enquêteformulieren, interviews en focus-avonden. De behoefte naar het onderzoek kwam voort uit de op handen zijnde gemeentelijke herindeling. ”Het is een plan voor de korte- en middellange termijn en heeft als doel de leefbaarheid in onze kern te behouden en waar nodig te verbeteren in een tijd van grote verandering,” zegt Lidewij Niezink, één van de samenstellers van de dorpsvisie. ”Het is nu meer dan ooit van belang dat een dorp haar eigen identiteit kent en waarborgt.”

Op de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek heeft Dorpsbelangen Schildwolde nu visie ontwikkeld. ”Binnen vijf jaar wil het dorp een multifunctioneel centrum creëren, in plaats van een dorpshuis,” stelt Niezink. ”Het wordt de plek waar de meeste thema’s uit ons onderzoek bij elkaar kunnen komen: onderwijs, wijkagent, ’noaberschap’ en voorzieningen. Zo ontstaat een ruimte voor de samenkomst van dorpsbewoners, waar tegelijkertijd ook andere voorzieningen worden gehuisvest, zoals een vergaderruimte, een plaats voor feesten, workshops en een aula.” Qua voorzieningen wordt er gedacht aan een pinautomaat, een afhaalpunt voor medicijnen en een BSO. ”Hiermee kunnen we de afstand tussen de dorpelingen zo klein mogelijk maken en een plek bieden waar alle gezindten welkom zijn en kennis en kwaliteiten kunnen delen.” Het voetbalveld van vv SGV en de locatie bij OBS de Meent zijn volgens het dorp het meest geschikt voor een MFC.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt verder dat inwoners zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op de Hoofdweg en Meenteweg. Hoewel de gemeente aangeeft in deze raadsperiode geen nieuw verkeersbeleid te maken, wil het dorp binnen vijf jaar zorgen voor verkeersremmende maatregelen. Dorpsbelangen Schildwolde wil over tien tot vijftien jaar een goede stap hebben gezet naar een energieneutraal dorp. Dit wil zij doen door collectief aan duurzame oplossingen te werken. Een andere doelstelling van Dorpsbelangen Schildwolde is het behoud van de scholen. Niezink: ”Naast het vasthouden van voldoende aantal leerlingen moet hiervoor de betrokkenheid worden vergroot.” De aardbevingsproblematiek is ook een speerpunt voor de komende jaren. ”Schildwolde wil toe naar een belangenbehartiger voor alle inwoners. Bovendien moet er gekeken worden naar preventieve aardbevingsbestendige maatregelen zoals de versterking van be­staande huizen en gebouwen.”

Niezink hoopt dat de uitkomsten van de dorpsvisie een significante bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de leefbaarheid in Schildwolde. Volgens Dorpsbelangen Schildwolde zal de afstand tot het gemeentelijk bestuur er na de herindeling alleen maar groter op worden. Niezink: ”Des te meer reden om als dorp zelf aan de slag te gaan met de aanbevelingen uit deze visie. Willen we ons voorzieningenniveau in stand houden of waar mogelijk uitbreiden, dan zullen we met elkaar daar de schouders onder moeten zetten.”