ā˜ (0598) 42 20 70 | šŸ“§ [email protected]

Scholenprogramma Midden-Groningen niet vertraagd

Aanbevolen

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs...

Het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen werkt aan veilige en toekomstbestendige scholen. Ondanks het coronavirus lopen de ruim 20 projecten van het Scholenprogramma in de gemeente gewoon door. In februari zijn weer twee nieuwbouwprojecten gestart. Daarnaast kon, dankzij de gesloten scholen, een versterkingsproject starten. Voor vijf andere projecten is een kredietaanvraag ingediend. Deze worden eind mei behandeld door de gemeenteraad.

GBS De Wiekslag

EĆ©n van de projecten betreft de nieuwbouw van GBS De Wiekslag in Schildwolde. De sloop van het oude gebouw is inmiddels afgerond en vanaf deze week wordt begonnen met de bouw van het nieuwe pand. Naar verwachting nemen de bouwwerkzaamheden ongeveer een jaar in beslag. In de tussentijd maakt de school gebruik van het schoolgebouw van voormalig OBS De Kinderboom aan de Zuiderweg in Slochteren.

MFCā€ˆNoordsuythoeve

De versterking van het Multifunctioneel Centrum Noordsuythoeve in Noordbroek is vervroegd gestart. Oorspronkelijk zouden in deze periode alleen kleine werkzaamheden plaatsvinden en stonden de meer ingrijpende werkzaamheden gepland voor de zomervakantie.

Nu de school dicht is, konden ook de grotere werkzaamheden nu al worden uitgevoerd. Het versterken van het pand bestaat onder andere uit het leggen van verbindingen tussen dak en wanden en tussen vloer en wanden. Ook worden extra staalconstructies toegevoegd. De versterking zit in de afrondende fase. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd die bijdragen aan een toekomstbestendig gebouw.

Het gaat dan om duurzaamheidsmaatregelen, zoals het plaatsen van zonnepanelen, het verbeteren van de ventilatie in het gebouw (frisse scholen klasse B) en het aanbrengen van kindvriendelijke akoestische wanden in de sporthal. Ook met deze werkzaamheden is al een start gemaakt. Deze worden, in verband met levertijden van benodigde materialen, in de zomervakantie afgerond.

Kredietaanvragen

De gemeenteraad behandelt de komende tijd voor vijf projecten uit het Scholenprogramma de kredietaanvraag. In een kredietaanvraag wordt aangegeven hoe de kosten voor een project worden gedekt. Als de gemeenteraad de kredietaanvragen goedkeurt, kan een project ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. Voor twee van de vijf projecten hangt de kredietaanvraag samen met het voorstel voor een alternatief plan.

Rutger Koplandschool

De Rutger Kopland School in Siddeburen was in eerste instantie op zoek naar een nieuwbouwlocatie buiten de gemeente. Dat bleek niet realiseerbaar. Nu de locatie Rutger Kopland behouden kan blijven in Siddeburen, heeft de gemeente Midden-Groningen opnieuw naar het gebouw van deze school gekeken. Uit onderzoek is gebleken dat versterking, uitbreiding en verduurzaming van het huidige gebouw niet doelmatig is, gezien de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen.

De locatie van de huidige Springplank aan de Poststraat lijkt de meest aangewezen locatie voor een bevingsbestendige en duurzame huisvesting voor het Rutger Kopland College. Deze locatie komt beschikbaar na oplevering van het nieuw te bouwen kindcentrum in Siddeburen. Voor het uitwerken van dit plan wordt nu een voorbereidingskrediet aangevraagd.

OBSā€ˆDe Meent

De openbare basisschool De Meent in Schildwolde zou bouwkundig worden versterkt. Nadat de gemeente in december 2019 de verantwoordelijkheid voor versterkingsopgave heeft overgenomen, is opnieuw naar dit plan gekeken. Uit onderzoek is gebleken dat versterking, renovatie en verduurzaming van het huidige gebouw niet doelmatig is, gezien de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen. Een nieuw gebouw realiseren op de huidige locatie is op de lange termijn effectiever. De kosten van de nieuwbouw kunnen worden gedekt uit de beschikbare financiƫle middelen binnen het Scholenprogramma.

Voor een aantal projecten geldt dat ze volgens plan kunnen worden uitgevoerd en de kosten gedekt kunnen worden uit de beschikbare financiƫle middelen binnen het Scholenprogramma. EƩn van deze projecten betreft de nieuwbouw van het Kindcentrum Kolham aan de Eikenlaan in Kolham.

Laatste Nieuws

Koning bezocht Overschild en Siddeburen

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag 27 mei een werkbezoek gebracht aan Overschild en Siddeburen. In Overschild sprak de...

MFC aanwinst voor Siddeburen

Ruim zes jaar nadat het idee werd geboren om in Siddeburen een Multi Functioneel Centrum te realiseren nadert het gebouw aan de...

Jeugdjournaal maakte reportage bij obs de Springplank

Op woensdag 27 mei werd obs de Springplank in Siddeburen benaderd door het jeugdjournaal. Of ze langs mochten komen om kinderen te...

Fraeylemaborg weer geopend voor publiek

Op Landgoed Fraeylemaborg kan iedereen deze zomer actief aan de slag. Een expositie bezoek kan worden gecombineerd met schilderen in het park, muziek maken...

Officiƫle opening MFC Siddeburen uitgesteld

Na de oplevering door Fledderman Bouw half april jl. en verdere afwerking en inrichting is het nieuwbouwgedeelte van het Multi Functioneel Centrum Siddeburen inmiddels...
- Advertisement -

Meer zoals dit

X