Scholenprogramma Midden-Groningen vordert gestaag

Laatste nieuws

De gemeente Midden-Groningen is al enige tijd bezig met het Scholenprogramma. Het Scholenprogramma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren gereed moeten zijn. Het doel van deze projecten is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. Kindcentrum Slochterveldweg is het eerste opgeleverde nieuwbouwproject in het Scholenprogramma.

De bouw startte bijna twee jaar geleden en de oplevering was in december 2019, waarop het gebouw op 24 februari van het afgelopen jaar in gebruik werd genomen door De Wegwijzer en De Woldstee (voormalig De Kinderboom en Ruitenvelder). Na de verhuizing werd er opgeroepen tot het indienen van mogelijke namen voor het Kindcentrum, er zijn twee mogelijke namen uitgekomen. Begin dit jaar wordt de officiële opening gepland en zal ook de nieuwe naam onthuld worden. Dit zal Kindcentrum Kinderborg of Kindcentrum Duurswold worden.

In Kolham wordt momenteel een nieuw kindcentrum gebouwd aan de Eikenlaan, naast het dorpshuis. In dit nieuwe gebouw, dat in de loop van 2021 opgeleverd wordt, komt obs Oetkomst en peuteropvang. In Schildwolde krijgen zowel De Wiekslag als De Meent een compleet nieuw gebouw. Waar de bouw van De Wiekslag gestaag vordert en bijna in gebruik genomen kan worden moeten de werkzaamheden bij De Meent nog starten. De leerlingen van De Wiekslag zullen dit schooljaar weer terug verhuizen naar de Schoollaan in Schildwolde, nadat ze vorig jaar verhuisden naar het voormalige schoolgebouw van De Kinderboom in Slochteren.

Daarmee maken ze plaats voor de leerlingen van De Meent, het is de bedoeling dat deze school op 10, 11 en 12 mei tijdelijk verhuist naar de “wisselschool”. De Meent zou in eerste instantie bouwkundig worden verstevigd. Nadat de gemeente in december 2019 de verantwoordelijkheid voor de versterkingsopgave heeft overgenomen, is opnieuw naar dit plan gekeken. Uit onderzoek is gebleken dat versterking, renovatie en verduurzaming van het huidige gebouw niet doelmatig is, gezien de hoge kosten die dit met zich mee zou brengen. Een nieuw gebouw realiseren op de huidige locatie is op de lange termijn effectiever. Na de tijdelijke verhuizing start de sloop van het huidige gebouw, met aansluitend de realisatie van de nieuwbouw.

Ook in Siddeburen staat er veel te gebeuren wat betreft het Scholenprogramma. Het voorkeursmodel van het te bouwen pand in Siddeburen is in samenspraak met de scholen, kinderopvang, adviseurs en gemeente ontwikkeld en uitgewerkt tot een ontwerp dat past bij de verschillende identiteiten, de schaal van het dorp en bij de belevingswereld van kinderen. Het Kindcentrum Siddeburen komt op een perceel tegenover sporthal De Springbok aan de Kugelslaan. In het nieuw te realiseren gebouw komen De Springplank en De Zonnewijzer samen als twee zelfstandige scholen. Naast de twee basisscholen komt er ook kinderopvang in het gebouw.

De vorm en indeling van het schoolgebouw worden steeds duidelijker. Het ontwerp is vastgesteld door de stuurgroepen en men is bezig met de technische uitwerking daarvan. Er wordt nog hard gewerkt aan de ideeën voor het plein en de pleininrichting. Het plein zal aan de zuidkant van de nieuwbouw komen. In het Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen zijn de belangrijkste uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De locatie van De Zonnewijzer zal gebruikt worden voor de ontsluiting van het gebied, dit kan worden gerealiseerd nadat de nieuwbouw in gebruik is genomen.

Samen met de gebruikers en de omgeving wordt een plan gemaakt om deze tijdelijke situatie zo goed en veilig mogelijk te overbruggen. Wat er met het vrijkomend pand van Kids-First aan de Poststraat te Siddeburen gebeurt, wordt bepaald in samenspraak met de wijk. Vanuit het Scholenprogramma wordt onderzoek gedaan naar een bevingsbestendige en duurzame huisvesting voor de Rutger Kopland School in Siddeburen. De middelbare school kan niet in het huidige gebouw blijven en ook het aanpassen van het gebouw behoort niet tot de mogelijkheden.

Daarom wordt uitgeweken naar de locatie waar De Springplank nu zit. Er wordt onderzoek gedaan op welke manier de Rutger Kopland School deze locatie kan benutten. Daarbij worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Waarbij in alle gevallen het uitgangspunt is dat er een stevig en energieneutraal gebouw komt. Dat doel kan op verschillende manieren bereikt worden: versterken, verduurzamen en uitbreiden; gedeeltelijk slopen, gedeeltelijk hergebruiken en verduurzamen; volledig slopen en nieuwbouw plegen. De uitvoering kan pas starten op het moment dat De Springplank is verhuisd naar het nog te bouwen Kindcentrum.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30
1500+ abonnees