spot_img

Schooldirecteur: ”Fusie en nieuwbouw biedt basisonderwijs kansen”

Laatste nieuws

De openbare basisscholen Ruitenvelder in Froombosch en De Kinderboom in Slochteren gaan per 1 augustus 2019 fuseren. De fusieschool moet in het nieuw te bouwen kindcentrum komen aan de Slochterveldweg in Slochteren, samen met CBS De Wegwijzer. Schooldirecteur Loes Koning is stellig: ”Zowel de fusie als de nieuwbouw biedt kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.”

Afgelopen donderdag werd het raadsvoorstel over de opheffing van de basisscholen besproken in de gemeenteraad van Midden-Groningen. Die neemt hierover op 12 juli een formeel besluit, maar niemand twijfelt nog aan de samensmelting van OBS Ruitenvelder en OBS De Kinderboom, die vallen onder het bestuur van Stichting OPOS (Openbaar Primair Onderwijs Slochteren). ”Op de Ruitenvelder zijn nog maar veertig leerlingen ingeschreven. Volgend schooljaar gaan we hier verder zonder groep 5 en 6,” zegt Loes Koning, die zowel directeur is van De Kinderboom als van de basisschool in Froombosch. ”Dit schooljaar hebben beide ouderraden elkaar voor het eerst ontmoet. De scholen hebben voornamelijk overeenkomsten. Grote cultuurverschillen zie ik niet, en ook de werkwijzen liggen niet ver uit elkaar.”

Koning wijst dan ook op de mogelijkheden die de fusie biedt. ”We hebben beide teams de vraag voorgelegd: wat wil je meenemen van je oude school, en wat wil je er achterlaten? Vorig schooljaar hebben wij hiervoor reeds een eerste gezamenlijke bijeenkomst gehad met de teams. We gaan het beste van twee scholen samenvoegen. Zo kun je meteen een kwaliteitsslag maken. Ook de schaalvergroting draagt bij aan een verbetering van het onderwijs. Het nieuwe gebouw biedt bovendien enorme kansen, omdat we tijdens het ontwerpproces precies kunnen aangeven wat voor ons belangrijk is. Denk alleen al maar aan digitalisering en moderne media.”

In het najaar van 2016 kondigde de toenmalige gemeente Slochteren aan in te zetten op nieuwe integrale kindcentra. In het kader van het versterkingsprogramma voor scholen zijn hiervoor gelden vrijgekomen van de NAM en het Rijk. Er werd een scholenprogramma opgesteld: een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. Eén van de nieuwbouwprojecten in het programma is het kindcentrum aan de Slochterveldweg. In totaal gaat het om zo’n 225 leerlingen, waarvan 140 van de openbare fusieschool.

In het gebouw komt ook een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf. Diverse projectgroepen houden zich bezig met de architectuur van de nieuwbouw. Koning: ”We hebben nauw overleg met het team van CBS De Wegwijzer, de architect en andere betrokkenen over het ontwerp en het bijbehorende verkeersplan. De samenwerking loopt op alle fronten prettig, dus ik heb er veel vertrouwen in dat we een mooi, modern en praktisch schoolgebouw zullen realiseren.” De gedreven schooldirecteur vindt het belangrijk dat het gebouw toekomstbestendig wordt. ”Er moet een pand komen dat minimaal veertig jaar dienst kan doen.

Maar als je ziet hoe het onderwijs zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, is dat nog niet zo eenvoudig te bepalen. We moeten dus inzetten op een flexibele indeling waarbij variatie in leervormen mogelijk is: meer leerpleinen, schuifwanden, ontmoetingsplaatsen en gedeelde ruimtes.” Uit efficiencyoverwegingen komt er maar één lerarenkamer voor beide scholen, en ook de aula, het speellokaal en het handvaardigheidslokaal zullen worden gedeeld.

Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten werkt momenteel aan een schetsontwerp van het kindcentrum, dat voorlopig de werktitel ’Slochterveldweg’ draagt. Op het achterste deel van het perceel zou vanuit particulier initiatief een kinderboerderij gerealiseerd kunnen worden. In de toekomst is het mogelijk dat ook nog andere (kind)functies in het complex worden ondergebracht, zoals een consultatiebureau. Het bestemmingsplan voor het kindcentrum aan de Slochterveldweg ging afgelopen donderdag als hamerstuk door de raad. Voor ouders en omwonenden organiseert de gemeente Midden-Groningen op maandag 2 juli een inloopbijeenkomst over de stand van zaken. Dan worden ook de eerste schetsen gepresenteerd.

Latest Posts

Aanbevolen

't Bokkeblad Digitaal

Meld u aan voor 't Bokkeblad Digitaal en ontvang 't Bokkeblad elke week in uw mailbox.

Elke woensdag vanaf ± 10.30