Momenteel wordt de schoorsteen van de voormalige zuivelfabriek ”Duurswold” in Slochteren gesloopt. Het betreft een restant industrieel erfgoed op de locatie Hoofdweg 246 in Slochteren. Afgelopen weekend rookte de pijp – ten afscheid en kunstmatig – voor het laatst.

De pijp moet wijken, omdat hij bij een aardbeving mogelijk (instortings)gevaar oplevert. Op de foto zijn de sloopwerkzaamheden in volle gang.